Betrokken omgeving - Mantelzorg Zwolle

advertisement
Betrokken omgeving
Korte cursus voor familieleden
en andere naastbetrokkenen
van mensen met psychische
problemen (manteizorg ggz)
Contact en aanmeiden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u
terecht op onze website www.mindfit.nlof
neemt u contact op met Mindfit in Zwolle.
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
T 038 4692 608
E Zwolle©mindfit.nl
I www.mindfit.ni
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 17.00 uur.
Mindfit
Verzorgt eerstelijns geestelijke
gezondheidszorg. We helpen mensen met
psychische problemen.
MW0. 038. M1 1 @ M in dfit, decem be r 2 012
Bezoekadres
-
De cursus wordt aangeboden
Betrokken omgeving
'Ik' in contact met de ander
Handvatten met betrekking tot
in samenwerking met lokale
Omgaan met iemand met psychische problemen valt niet altijd mee.
communicatie.
steunpunten voor
Voor de patiënt en voor de omgeving levert dat soms veel spanning op.
Het kan leiden tot conflicten, overbelasting, eenzaamheid en een gevoel
van machteloosheid. Veel naastbetrokkenen vragen zich af hoe ze met
Mantelzorg in Zwolle,
Kampen en/of regio.
En hoe verder ...?
Sociale steun en afronding van
-
de cursus.
een van de locaties van
bepaalde situaties om moeten gaan. Herkent u zich hierin? Dan is deze
Steunpunten Mantelzorg.
Bij de cursus hoort schriftelijk
korte cursus misschien iets voor u.
materiaal dat bestaat uit enkele
-
nodig heeft, ook als het ten koste gaat van mezelf."
huiswerkopdrachten. Wij
verwachten van u een actieve
bijdrage zodat u meer plezier
van de cursus heeft.
"Ik heb geleerd altijd goed voor een ander te zorgen, maar ben
stil bij uw positie als
naastbetrokkene en krijgt u
handige tips om mee aan de
cursus 'Psychische problemen in
Doel
U kunt beter omgaan met de
situatie en voelt zich minder
belast.
slag te gaan. Het uitwisselen van
ervaringen met lotgenoten
vormt een belangrijk onderdeel
van de bijeenkomsten.
Thema's
In de cursus komen in vier
Voor wie?
De cursus is voor partners,
Draaglast - draagkracht
ouders en andere
naastbetrokkenen van mensen
positie als familielid of
Bijvoorbeeld adhd, autisme,
angststoornis, borderline,
schizofrenie, (manische)
depressie, dementie of een
andere psychische aandoening.
Deze cursus bestaat
Kennismaken
de
Na aanmelding maken we een
uit elf bijeenkomsten in Zwolle.
afspraak voor een telefonische
kennismaking. In dit
Daarnaast zijn er specifieke
ondersteuningsgroepen waarin
telefoongesprek krijgt u uitleg
de nadruk meer ligt op psycho-
over de cursus, kunt u uw eigen
educatie en het aanieren van
situatie toelichten en bepalen we
vaardigheden. Er zijn groepen
samen of de cursus bij u past.
voor ouders, familie en andere
naastbetrokken van mensen met
- ADHD
bijeenkomsten de volgende
thema's aan bod:
met psychische problemen.
Overig aanbod
Speciaal voor deelnemers die
een stapje verder willen is er de
daardoor mezelf vergeten."
In vier bijeenkomsten staan we
Een groep bestaat uit
maximaal twaalf mensen.
leesteksten, oefeningen en
"Ik ben geneigd om me altijd aan te passen aan wat mijn partner
De bijeenkomsten duren
twee uur en vinden plaats op
Praktische informatie
-
ASS
- De groep komt vier keer bij
-
Borderline
Jong dementerenden
-
Schizofrenie
elkaar.
Kennismaken met elkaar en uw
naastbetrokkene.
Denken, voelen, doen!
Zorgen voor jeze!f en anders
leren denken.
"Ik zie nu in dat ik veel te snel de verantwoordelijkheid op me
nam. Nu neem ik de verantwoordelijkheid niet meer steeds over
en kan ik haar beter losiaten."
Download