Ouders in kaart-spel

advertisement
Ouders in kaart-spel
door BasisOnline
De interactieve afsluiter van uw informatieavond
Binnenkort is het weer zover; dan komen de ouders naar uw verhaal luisteren in het kader van
de informatie-avond. Met deze spelvorm zorg je ervoor dat het een interactieve avond wordt
waar je ook zelf wijzer van wordt. De activiteit kan perfect gecombineerd worden met uw eigen
verhaal en kost slechts 10 minuten. Het maakt namelijk duidelijk hoe ouders tegen de
schoolorganisatie aankijken en waar zij tegenaan lopen. Een mooie graadmeter om de
schoolontwikkeling eens te spiegelen aan de mening van de ouders!
Doel
Ouders discussiëren met elkaar in een open en ongedwongen sfeer over de beeldvorming van
de school en de school laat zien dat het actieve betrokkenheid van ouders waardeert.
Tijdsduur
Het spel duurt 15 tot 20 minuten.
Benodigdheden
De spelkaartjes, afhankelijke van het aantal te verwachten ouders, diverse malen geprint, bij
voorkeur op stevig (120-grams) papier. Zorg ervoor dat u per ouder minimaal vier kaartjes
beschikbaar heeft. De set bevat een eens-kaart en een oneens-kaart (bijlage 1), 28 verschillende
kaartjes; u print meerdere sets. (bijlage 2)
Instructies
U houdt de ouderavond zoals u dat gewend bent. De laatste vijftien minuten reserveert u voor het
ouderbetrokkenheidsspel. Dit is tevens een interessante en vernieuwende afsluiter van de
informatieavond.
1
(1 minuut)
Koppel de aanwezige ouders in tweetallen aan elkaar. U zet de kaarten ‘Eens’ en ‘Oneens’ op
verschillende tafels. Alle kaartjes worden aan het begin van het spel verzameld op een centrale
tafel.
2
(12 minuten)
Elke ouder komt een kaartje pakken. Vervolgens gaan ouders in wisselende tweetallen met
elkaar in gesprek over de stellingen, waarover zij een mening vormen. Na het bespreken van een
stelling leggen zij het kaartje op de plaats die overeenkomt met de mening die zij ten aanzien
van deze stelling zijn toegedaan. (eens of oneens). Dit is aangeduid met de daarvoor bestemde
kaarten. Vervolgens pakken zij van de centrale tafel een nieuwe kaart om te bespreken. De
ouders verspreiden zich door het lokaal. Laat een korte instructie volgen door een
‘stellingsronde’ van vijf tot zeven minuten.
Instructies vervolg
3
(2 minuten)
Aan het einde van deze stellingsronde geeft u aan dat u de verdeling in eens/oneens gaat
bekijken. Dit levert u interessante informatie op voor uw schoolontwikkeling. U hoeft tijdens dit
spel geen verantwoording af te leggen of beloften te doen tot verbetering. Geef aan dat u het
waardeert dat ouders meedenken, zoals zojuist gebeurd is.
4
Breng verslag uit van uw bevindingen en die in de andere klassen in uw nieuwsbrief en/of op uw
website. Uw eigen reactie, als school zijnde, is daarbij van belang. U hoeft daarbij geen beloftes
te doen of uzelf te verdedigen, maar u kunt wel aangeven dat u ouderbetrokkenheid waardeert
en dat u derhalve samen een stap gezet heeft om deze betrokkenheid te vergroten.
Eens
© 2013. BasisOnline.nl. Alle rechten voorbehouden
Oneens
© 2013. BasisOnline.nl. Alle rechten voorbehouden
1
2
3
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Het is een taak van ouders om
mee te helpen met het
organiseren van activiteiten,
zoals de sportdag en de
Kerstviering.
De school brengt ouders op de
hoogte van waar zij zich in
ontwikkelen.
Ik word als ouder voldoende
geïnformeerd over het reilen en
zeilen op school.
Communicatie
Communicatie
4
Communicatie
5
6
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Tijdens ouder-gesprekken heb
ik
doorgaans
voldoende
gelegenheid
om
zelf
gespreksonderwerpen in te
brengen.
De school doet voldoende
inspanningen om ouders bij de
school te betrekken.
Wanneer ik als ouder een
kritische opmerking heb, wordt
mijn inbreng serieus genomen.
Communicatie
Communicatie
7
Ouderbetrokkenheid:
Communicatie
Ik weet wie op school waarvoor
aanspreekpunt is.
Communicatie
Ouders in kaart-spel
door BasisOnline
De interactieve afsluiter van uw informatieavond
1
2
3
4
© 2013. BasisOnline.nl. Alle rechten voorbehouden
8
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Educatieve proces
+
9
+
Als ouder leer ik óók van wat er
op school gebeurt.
Ouderbetrokkenheid:
+
Ik begrijp de inhoud van het
rapport doorgaans zonder
nadere uitleg van de leerkracht.
+
Ik mis soms kennis om mijn
kind thuis goed te kunnen
helpen met zijn schoolwerk.
14
Ouderbetrokkenheid:
Educatieve proces
.
-.A
Ik vind dat ik met mijn kind te
weinig educatieve activiteiten
onderneem buiten schooltijd.
Een smartphone / tablet gebruiken tijdens de les kan een
verrijking zijn voor het
onderwijs.
13
Ouderbetrokkenheid:
Educatieve proces
-..A
-..A
12
Ouderbetrokkenheid:
Educatieve proces
+
Educatieve proces
-..A
11
+
Ouderbetrokkenheid:
Educatieve proces
-..A
10
Educatieve proces
-..A
+
Mijn kind is thuis enthousiast
over de lessen die op school
gegeven worden.
-..A
Ik heb als ouder een rol in de
schoolse ontwikkeling van mijn
kind.
Ouders in kaart-spel
door BasisOnline
De interactieve afsluiter van uw informatieavond
1
2
3
4
© 2013. BasisOnline.nl. Alle rechten voorbehouden
15
16
17
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Wanneer de situatie daarom
vraagt, wordt er op school
rekening gehouden met leerbelemmerende omstandigheden.
Op school hebben kinderen de
ruimte om hun talenten te
ontdekken en er aan te werken.
Ik vraag mijn kind doorgaans
naar het verloop van zijn of
haar schooldag.
Ontwikkeling van het kind
Ontwikkeling van het kind
18
Ontwikkeling van het kind
19
20
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Elk kind is anders en wordt
daarom ook als zodanig op
school benaderd.
De school helpt mee om het
kind wegwijs te maken in de
maatschappij.
Ik zou gedurende de schooldag
best mee willen kunnen kijken
wat er in de klas gebeurt.
Ontwikkeling van het kind
21
Ouderbetrokkenheid:
Ontwikkeling van het kind
Bij pestgedrag spant de school
zich voldoende in om dit te
doen stoppen.
Ontwikkeling van het kind
Ontwikkeling van het kind
Ouders in kaart-spel
door BasisOnline
De interactieve afsluiter van uw informatieavond
1
2
3
4
© 2013. BasisOnline.nl. Alle rechten voorbehouden
22
23
24
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
De inrichting van de school
straalt warmte en geborgenheid uit.
Mijn school heeft een open
karakter.
Ik zie geen enkele aanleiding
om te overwegen van school te
veranderen.
25
26
27
Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid:
De school straalt
organisatorische rust en
kwaliteit uit.
De school doet er alles aan om
het plein en de omgeving
rondom de school zo veilig
mogelijk toegankelijk te laten
zijn.
De school doet een stapje extra
om het kind een leuke
schooltijd te bezorgen.
Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling
28
Ouderbetrokkenheid:
Organisatieontwikkeling
Ik merk dat de school met haar
tijd meegaat en zich continu
doorontwikkelt.
Organisatieontwikkeling
Ouders in kaart-spel
door BasisOnline
De interactieve afsluiter van uw informatieavond
1
2
3
4
© 2013. BasisOnline.nl. Alle rechten voorbehouden
Download