- Sociaal Werk Nederland

advertisement
Ouders-kind-peuterspeelzaal
één pakket
samen verantwoordelijk!
Overzicht presentatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Voorstellen
Inhoud programma
Doel: uitwisseling en inspiratie
Ouderbetrokkenheid versus ouderparticipatie
Geschiedenis binnen MeanderOmnium
Hoe doen we het nu?
Ouderprogramma’s binnen MO
Werkvorm: wat werkt ?
Terugkoppeling
Werkvorm: houding leidsters
Nabespreken
Werkvorm weerstand
Ouderbetrokkenheid versus ouderparticipatie
• Ouderparticipatie
–
–
–
–
Meedoen met activiteiten
Helpen bij zomerfeest
Ouderkrant ontwerpen
Oudercommissie
• Ouderbetrokkenheid
–
–
–
Ouders informeren naar ontwikkeling van hun kind
Ouders stimuleren de ontwikkeling van hun kind
Ouders zijn partners
Geschiedenis binnen MeanderOmnium
Tot twee jaar geleden:
– Team vve-peuterspeelzaal
– Team ouderprogramma’s
– Ieder team met eigen aansturing
– Geen overleg, zeer weinig samenwerking,
eenzijdig beeld van kind of ouders.
Huidige situatie binnen MeanderOmnium
– VVE-team
– Teamleden breder ingezet
– Interne doorgaande lijn ontwikkeld
– Protocollen ontwikkeld
– Onderdeel van het CJG
– Steviger samenwerking met consultatiebureau
– Ib’ er
Landelijke Trends
• Onderzoek heeft de meerwaarde aangetoond van
het combineren van centrumgerichte- en
gezinsgerichte programma’s
• Steeds meer aandacht binnen het onderwijs voor
ouderbetrokkenheid.
• Deze trends kunnen een mogelijkheid zijn om naar
de gemeente toe financiering te motiveren.
VVE-thuis
• Het is een éénjarig taalprogramma
• sluit aan op de thema’s van de VVE-peuterspeelzaal
• betrokkenheid ouders peuterspeelzaal.
• interactie ouder en kind.
• Alleen voor ouders van driejarigen.
• Activiteiten thuis.
• Woorden, begrippen en andere leerinhouden komen
zowel op het kindercentrum als thuis aan de orde.
Uitleg over VVE-thuismateriaal
Opstapje
•
•
•
•
•
•
Het is een tweejarig gezinsprogramma.
Goede aansluiting op de basisschool.
Expliciet gericht op de interactie tussen ouder en kind
Voor peuters tussen de twee en vier jaar.
Ouder en kind samen
Kennis en vaardigheden kind
Aansluiting peuterspeelzaal
•
•
•
•
•
Thema’s hetzelfde.
Leidster geeft deels uitleg.
Ouders meer betrokken en uitwisseling.
Ouders betrokken bij elkaar.
Opstapjeprogramma: individuele voortgang van het
kind.
Betrokkenheid/aanwezigheid ouders
•
•
•
•
•
VVE-thuis hoort er gewoon bij.
Inspanning ouder verwacht.
Ouderbijdrage verlagen.
Opvoedingsvraag van het gezin uitgangspunt.
Ouders die meedoen vergroten netwerk en
participeren meer.
• Voorkeur peuterleidster niet ook VVE-thuis
Werkvorm 1
• Uitwisseling: wat werkt nu binnen de diverse
organisaties?
• Wat werkt voor MeanderOmnium?
• Bij aanvang benoemen en de verwachting uitspreken
• De vanzelfsprekendheid
• Stimulerende opties
Werkvorm 2
• Houding leidsters:
Wat gaat goed? - Wat kan beter?
Hoe doet MeanderOmnium dat:
•
•
•
•
Leidster en begeleidsters vormen één team
Een aantal doen beide activiteiten
Leidsters zijn op de hoogte van de programma’s
Werkbegeleiding gericht op:
- Open houding
- Er- op-af
- Ouders welkom heten/binnenhalen (letterlijk)
- Zelf de meerwaarde inzien van ouderbetrokkenheid
- Kwaliteit van de ander inzetten
Werkvorm 3
• Weerstand bij leidsters/ouders
• voorbeeld uitspraken:
• Geen tijd
• Ouders willen het toch niet
• Kinderen hebben het niet nodig
WAT NU?
Hoe doen wij het
•
•
•
•
•
Motiverende gespreksvoering
Bruggenbouwers inzetten
Ouders laten voorlichten door andere ouders
Insteken op: ‘hoe kan het wel’
Leidsters meegeven: ’investeer in de relatie voordat
je hem nodig hebt’
• Pas ‘dwingende drang’ toe
• Betrekken extern netwerk
• Vanzelfsprekendheid; totaal pakket
Download