Meteorenstraat 102-104 8303 BB Emmeloord Tel 0527

advertisement
Meteorenstraat 102-104
8303 BB Emmeloord
Tel 0527- 698880
Email:[email protected]
www.obsdekeerkring.nl
03-03-2017 Nummer 20
Afscheid juf Marianne
Wat was het een TOP feest.
De kinderen hebben genoten, de ouders vonden het
gezellig, het team was in z’n nopjes, en juf Marianne?
Die was blij verrast met al het leuks en lekkers!
Hartelijke dank aan iedereen die er was en op zijn
eigen wijze een steentje heeft bijgedragen.
En de cadeaus?
Je ziet wel… juf Marianne is er heel blij mee!
Juf Pascal
Er moet natuurlijk nog wel les gegeven worden in de
groep van juf Marianne. Gelukkig hebben we juf
Pascal Melenboer gevonden. Zij zal op dinsdag- en
woensdagochtend lesgeven aan groep 4/5 en op
dinsdagmiddag en donderdag de hele dag aan groep
1/2. Juf Karina neemt de overige dagen in groep 1/2
voor haar rekening. Wij wensen juf Pascal een fijne tijd
op De Keerkring.
Verdrietig
De week voor de vakantie bereikte ons het verdrietige nieuws dat de grote
broer van Hamza en Sabrina Tabet uit groep 2, plotseling overleden was.
Natuurlijk hebben we er even kort bij stilgestaan in de viering op vrijdag 17
februari. Ook in onze nieuwsbrief nog even aandacht voor dit vreselijke
verlies. Wij wensen de familie veel sterkte toe en zullen ons best doen de
kinderen in hun verdriet te begeleiden.
In memoriam
Zakariyah Tabet Osman.
Meester Sherwin
Gelukkig gaat het steeds een beetje beter met meester Sherwin. Het gaat zelfs zo goed dat hij
rustig aan weer zal proberen te gaan werken met een klein groepje kinderen op maandag- en
vrijdagochtend. Wij vinden het heel fijn dat we hem nu weer wat vaker zien en wensen hem heel
veel plezier.
Energie, waar vind je die?
Op dinsdag 7 maart is de thema opening “Energie”. De komende periode werken de kinderen
over water, wind, stroom, duurzaamheid, en nog veel meer onderwerpen rond het thema energie.
Kunt u een bijdrage leveren en wilt u best bijvoorbeeld een middag meehelpen bij een activiteit?
Meldt u zich dan bij de leerkracht van uw kind.
Theater- en muziekles
Voor slechts 2,- euro per keer kunnen de kinderen van De Keerkring meedoen
aan professionele theater- en muzieklessen. Muziek en theater maken
stimuleert de hersenen en maakt ruimte voor creativiteit. Dus kom op en geef
je op! ( Denk er wel om, opgeven = komen)
Muziekles elke woensdag van 13:30-14:15 start 15 maart (6x), groepen 2 en 3
Theater les elke dinsdag van 15:30-16:30 start 14 maart (6x), groepen 4,5 en 6
School eerder open
Het team heeft besloten om de deuren van de
school om 8:15 uur te openen i.p.v. om 8:25. De
kinderen én ouders hebben dan iets meer tijd om
nog even iets te vertellen of Doppers te vullen. Zo
kunnen we om 8:30 uur écht met de les starten.
De kinderen zijn ’s middags welkom op het plein
vanaf 13:00 uur en welkom in de school vanaf 13:10
uur (Zoals u gewend bent).
Meester Jan staat voortaan elke dag om 13:00 uur
op het achterplein bij het voetbal, waar alleen groep
6 t/m 8 op dat moment (13:00 uur-13:15 uur) mag
voetballen.
Kampen
Eind maart ontvangen de ouders van groep 8 een factuur voor de kosten van het kamp. De
kinderen zullen twee nachten op pad gaan naar een (tot nu toe) geheime locatie. Omdat er al flink
gespaard is door sommige kinderen zal de factuur per kind verschillen. We hopen dat u de
factuur voor mei aan ons kan voldoen zodat wij e.e.a. tijdig kunnen organiseren. We houden u
natuurlijk op de hoogte en wij hebben er in ieder geval al zin in!
En de overige groepen dan zult u denken?
Welnu, nóg een verandering. Wij willen graag met groep 6 t/m 8 voortaan graag in september op
kamp gaan. Groep 3 t/m 5 zullen ook in september op schoolreis gaan. Zij gaan naar een
pretpark of speeltuin. De groepen 1-2 zullen hun gebruikelijke kampuitje houden maar voortaan
ook in september.
De kampen en uitjes verschuiven naar het begin van het schooljaar heeft een aantal voordelen.
1. De kinderen leren elkaar goed en op een andere manier kennen
2. Er zijn geen toetsperiodes in september
3. Vaak is het mooi weer en het is nog lang licht
4. De juffen en meesters én kinderen zijn nog fris en fruitig
We vragen u wel om het kampgeld voor het kamp in september, vóór de grote vakantie te
voldoen, daarover ontvangt u nog informatie en een mooie factuur in juni.
Natuurlijk willen wij de kinderen dit jaar niet met lege handen de vakantie in sturen. Daarom zal
elke groep dit jaar in de weken rond Pinksteren (begin juni) een uitje in de buurt organiseren met
de groep. Wellicht vragen wij om uw hulp i.v.m. heen- en weer rijden etc. de kosten neemt de
school voor haar rekening als compensatie.
Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Esther Smit-Snelders
Namens het Keerkringteam.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards