Aanwezig: Sylvie, Bram, Doris, Matthias

advertisement
1. VERGADERING DUURZAAMHEIDSPACT 28 MAART
Aanwezig: Sylvie, Bram, Doris, Matthias, Corinne en Anneleen
1.1.ALGEMEEN

Krijgt iedereen de mails van DZP? Ja

Er is een Engelstalige versie van het DZP
o

Faculteit economie
o

Update
Google Drive
o

Een vriend van Doris gaat dit nakijken.
Sylvie heeft nog geen toegang
Database aanvullen
o
Iedereen 10 (nog eens verdelen)  Matthias denkt een nieuw puntensysteem uit
1.2.EVENEMENTEN
1. SEMINARIE 29 maart 2013: rol van hoger onderwijs inzake duurzame ontwikkeling van 1218u: Iedereen, maar inschrijving wel nodig – halve minuut
1.3.TOEKOMST DZP
Wat is het Duurzaamheidspact? (Prioriteiten stellen)
1. Persoonlijke ontwikkeling
2. Beleid
3. Lobby
4. opbouw netwerk
5. verbetering duurzaamheid aan universiteit
Matthias:
1. Lobby (je bereikt meest door met de mensen te gaan praten)
2. Persoonlijke ontwikkeling
1
3. verbetering duurzaamheid aan universiteit
4. opbouw netwerk
5. Beleid
Anneleen:
1. verbetering duurzaamheid aan universiteit
2. opbouw netwerk
3. Beleid
4. Persoonlijke ontwikkeling
5. Lobby
Sylvie:
1. Beleid (moet meer vanuit UGent1010 komen)
2. opbouw netwerk
3. Lobby
4. verbetering duurzaamheid aan universiteit
5. Persoonlijke ontwikkeling
Doris:
1. Lobby
2. opbouw netwerk
3. Beleid
4. verbetering duurzaamheid aan universiteit (doen we sowieso al)
5. Persoonlijke ontwikkeling
Bram:
1. verbetering duurzaamheid aan universiteit
2. Beleid
3. Lobby
4. opbouw netwerk
5. Persoonlijke ontwikkeling
Hoe gaan we dit vertalen naar volgend jaar toe? Inzetten op:
1. promotie
2. Pact aanpassen naargelang de noden
2
3. Samenwerking binnen UGent1010 zelf
4. Opvolging
5. Studenten
6. Lange termijn
Matthias:
1. Opvolging
2. Pact aanpassen naargelang de noden
3. promotie
4. Samenwerking binnen UGent1010 zelf
5. Lange termijn
6. Studenten
Anneleen:
1. Opvolging
2. Samenwerking binnen UGent1010 zelf
3. promotie
4. Pact aanpassen naargelang de noden
5. Lange termijn
6. Studenten
Sylvie:
1. Promotie (hoe meer vakgroepen, hoe beter)
2. Opvolging
3. Samenwerking binnen UGent1010 zelf
4. Studenten
5. Pact aanpassen naargelang de noden
6. Lange termijn
Doris:
1. Opvolging (meer zelf ook te weten komen)
2. Samenwerking binnen UGent1010 zelf
3. promotie
4. Studenten
5. Lange termijn
3
6. Pact aanpassen naargelang de noden
Bram:
1. Samenwerking binnen UGent1010 zelf
2. Opvolging
3. Pact aanpassen naargelang de noden
4. promotie
5. Lange termijn
6. Studenten
Alle drie zijn enthousiast om volgend jaar verder te gaan met het duurzaamheidspact! Joepie!
Opvolging wordt naar volgend jaar verplaatst.
Steun voor beleidscel!
1.3.1. RESULTATEN RONDVRAAG
1.3.1.1.
Wat is het Duurzaamheidspact?
1.3.1.1.1.
Persoonlijk

Zelfontplooiing: veel bijgeleerd

Toffe ontmoetingen

Iets waar nog te weinig mensen mee bezig zijn

Toffe gesprekken

Enorm veel bijgeleerd (milieucommissies, vergaderingen, lobbyen, mails en gesprekken met
proffen)

Interessante mensen ontmoeten

Je steentje bijdragen

“ons” idee verkondigen

Een idealistisch idee van naïeve studenten dat steeds meer realistische waarde krijgt
1.3.1.1.2.
Beleid

Zowel bottom up als top down

Toekomstgericht

Decentralisatie
4
1.3.1.1.3.
Lobby

Mensen overtuigen

Kritische visies/commentaar maken de uitdaging des te leuker

Persoonlijke approach werkt beter dan algemeen UGent1010
1.3.1.1.4.
Netwerk

Platform van duurzame ideeën

Milieubewuste mensen aan het woord laten

Communicatie duurzaamheid

Communicatie

Creëren van een netwerk

Een netwerk creëren van duurzame personeelsleden – nuttig voor UGent en UGent1010
1.3.1.1.5.

Verbetering duurzaamheid aan de universiteit
Het duurzaamheidspact is gekend binnen UGent en heeft aanleiding gegeven tot andere
initiatieven

Naar een duurzame unief

Sensibilisering

bewustzijn creëren

de kleine dingen aan de universiteit duurzamer maken

Bekend maken van UGent1010 bij personeelsleden

Goede connectie van UGent1010 met universiteit

bewustwording en mentaliteitsverandering

basis voor sociale druk op minder groene elementen van vakgroep

duurzame en geengageerde doctorandi en assistenten een duwtje in de rug geven

duurzame personeelsleden aanmoedigen om hun collega’s te overtuigen
1.3.1.2.
Wat is de toekomst van het Duurzaamheidspact?
1.3.1.2.1.
Promotie

Elk jaar een andere faculteit “veroveren”

Verdergaan met het UZ
5

Nog meer verspreiding van het idee

Leuke acties in het kader van sensibilisering
1.3.1.2.2.

DZP voor het UZ

Verdere uitwerking

Meer concreet
1.3.1.2.3.
Het pact
Opvolging

Het DZP moet een gewoonte voor de vakgroep worden

Een BV die ons pact kan steunen

Vakgroepen bezoeken en opvolgen

Bekendmaking van alle acties om elkaar zo aan te sporen

Zichtbaarheid geven aan duurzaamheidsacties, posters, nieuwsbrieven,

Mensen enthousiast blijven houden
1.3.1.2.4.
UGent1010 en werking

Praktische beleidspunten van andere werkgroepen overnemen

Meer leden in de werkgroep duurzaamheidspact

Nauwer samenwerken met andere werkgroepen binnen UGent1010 als “experten” vb
duurzaam reizen

Zelf acties verzinnen/op poten zetten

Meer beleidsgericht

Meer beleidsgericht

Samenwerking met mensen zoals Veerle De Smedt

Meer mensen op verschillende niveaus aanspreken

Voorbeeldfunctie voor andere universiteiten of de bedrijfswereld
1.3.1.2.5.
Studenten

Studenten aanspreken door affiches

Studentenverenigingen activiteiten laten doen ivm duurzaamheid

Een duurzaamheidspact voor studenten.

Alle mensen van het DZP samenhouden en gaan voor een algemene verandering aan de
unief
6
1.3.1.2.6.
Lange termijn

Een vak DZP

Een hoofd DZV die dit doet als job
We gaan fruitpakken ronddelen op het einde van het jaar.
Verjaardag van DZP
1.4.TO DO

Nieuwsbrief

Werkingsdocumentjes opstellen voor elke deelnemer aan DZP apart (doorstroom informatie
naar volgende jaar toe!) – veel meer verslagen maken van gesprekken
o
Gesprek met Riet, Doris gaat mee
1.5.VARIA

mail van Dries Boeye i.v.m. BOF aanvragen
7
Download