Duurzaamheid brengt vrijheid en welvaart

advertisement
1) Wat is de duurzaamheidsdiscussie?
2) Kloppen de aannames achter deze discussie?
3) Wat betekent dat voor ons denken (en doen)?
Bekijk de dia’s later op : www.studiosocrates.nl/cursisten
Moeten wij zorgen voor de toekomst?
Of hebben we juist het recht op
vrijheid en welvaart?
Of hebben we juist het recht op
vrijheid en welvaart?
Aannames achter deze discussie:
1) ‘Duurzaamheid is een kwestie van
MOETEN, het gaat niet niet over wat
wij WILLEN.’
2) ‘Duurzaamheid beperkt vrijheid.’
3) ‘Duurzaamheid beperkt welvaart.’
Peter Sloterdijk
Ethiek in tijden van overvloed…
Hoe tem je (verwende)mensen?
Sinds 1947
Moeten bestaat niet. Regels werken niet.
God is dood!
Nietzsche 1844-1900
Word een held!
Trots en toorn kunnen ons redden.
Wie een duurzame wereld wil bereiken
moet zelf held willen zijn. Trots.
Want onze generatie kan de wereld inrichten.
Alsof we goden zijn.
Probleem = publieke opinie 2015:
‘Duurzaamheid is voor sukkels’
Succesvol = veel geld
Succesvol = duurzaam leven
Wat is een echte held?
En hoe waarderen we die?
Hannah Arendt
(1906-1975)
Duurzaamheid bevrijdt!
Duurzaamheid brengt welvaart!
Arbeid
Het steeds herhalen van handelingen voor
goederen die steeds opnieuw opraken.
Werken
Duurzame welvaart toevoegen aan ons leven.
Door inrichting van de omgeving met wetten
en gebouwen. Door duurzame innovaties.
Minder arbeid, minder vervuiling?
En andersom?
Consuminderen
Duurzame productie
Gebruik maken duurzame energiebronnen
Belemmerende gedachte:
‘Iedereen heeft arbeid nodig.’
Nadenken over duurzaamheid is nadenken
over een wereld met zo min mogelijk arbeid.
En dus meer vrijheid
Om te besteden aan welvaart en zelfontplooiing.
Wat weer leidt tot een lager geboortecijfer.
Wat weer leidt tot meer welvaart en minder milieuschade.
Sloterdijk:
Duurzaamheid is geen kwestie van
moeten. Maar van heldendom.
Welke helden willen wij creëren?
Arendt:
Duurzaamheid bevrijdt. Door
(herhalende) arbeid te stoppen krijgen
we tijd om te investeren in duurzame
welvaart.
De duurzaamheidsvraag =
(Hoe) Kunnen we zonder arbeid?
Een duurzaam leven is
niet alleen consuminderen
en milieuvriendelijke innovaties,
maar een totale verandering van
opvattingen en
maatschappelijke inrichting.
Wat moet er veranderen om duurzaamheid
werkelijk vrij baan te geven?
(en verbetert dat jouw leven?)
Download