aanvraag gemeentelijk materiaal

advertisement
Dienst vrije tijd Steenokkerzeel
Orchideeënlaan 17
1820 Steenokkerzeel
T 02/254 19 70
F 02/254 19 02
E [email protected]
W www.steenokkerzeel.be
Aanvraag gemeentelijk materiaal
Voor het reglement en de correcte tarieven: www.steenokkerzeel.be/cultuur/uitleendienst
Vul de grijze vakken in, sla het formulier op en mail het door naar [email protected]
Ondergetekende:
Vereniging:
Adres:
Tel.:
Email:
Wenst het volgende materiaal te bestellen:
Aantal
Materiaal
Aantal
Materiaal
Stoelen*
Geluidsinstallatie
Tafels*
Betonplex-platen
Partytafels*
Tentoonstellingspanelen
Nadarafsluitingen*
Barbecue
Podiumelementen
(*) Voor plaatselijke verenigingen en wijkcomités is de ontlening volledig gratis.
voor de volgende activiteit:
Van Klik op het pijltje
Tot Klik op het pijltje
Locatie
De aanvrager zorgt zelf voor het ophalen en terugbrengen van het materiaal in de
gemeentelijke loods (Coenenstraat 23)
De gemeente staat in voor het ophalen en terugbrengen van het materiaal. (opgelet:
vervoerskosten worden aangerekend, bekijk de tarieven via
www.steenokkerzeel.be/cultuur/uitleendienst )
Materiaal af te halen en te ter plaatse betalen in het gemeentehuis:
Verenigingen
Particulieren
Dataprojector
€ 10 (+ waarborg € 100)
€ 20 (+ waarborg € 100)
Dataprojector jeugd
€ 10 (+ waarborg € 100)
€ 20 (+ waarborg € 100)
Draagbare geluidsinstallatie
€ 15
€ 30
Geluidsmeter met verlengdraad
€ 10 (+ waarborg € 100)
€ 20 (+ waarborg € 100)
Handtekening (niet nodig indien u dit digitaal doorstuurt)
Opgelet!
Elke aanvraag moet minstens 1 maand vooraf schriftelijk gericht worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen. Wanneer deze termijn niet gerespecteerd wordt, zal er een forfaitair bedrag aangerekend worden van
80 euro voor de levering van het materiaal of wordt er verondersteld dat de aanvrager instaat voor het transport en
dit zowel voor het afleveren als voor het ophalen van het ontleende materiaal. Indien de aanvrager of de
vereniging geen persoon ter beschikking stelt, zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen van de materialen,
wordt het gevraagde materiaal niet vervoerd.
Download