weekbrief 21 april 2017

advertisement
WEEKBRIEF 21 APRIL 2017
 ZENDING
De afgelopen twee weken is er €39,00 voor de zending opgehaald. Het totaal staat nu op
€153,25. We hopen dat de opbrengst na de vakantie weer wat hoger zal zijn, zodat we
onze sponsorkinderen en sponsorschool ook kunnen blijven bekostigen.
 TREFWOORD
Vrijheid is een voor de hand liggend thema in de meidagen. Jaarlijks herdenken we op 4 en
5 mei hoe vrijheid onlosmakelijk verbonden is met onderdrukking. Onze vrijheid is begrensd.
Vrijheid is meer dan zomaar doen waar je zin in hebt. Vrijheid heeft te maken met de ruimte
om te zijn of te worden wie je bent. Het Bijbelverhaal over de
bevrijding uit Egypte begint bij de onvrijheid van het Joodse
volk, dat zijn eigen feesten niet mag vieren en zelfs zijn eigen
kinderen niet mag voortbrengen. Het Exodusverhaal (exodus
betekent uittocht) is een verhaal van alle tijden. De slavernij van
Egypte staat symbool voor alle vormen van onderdrukking die
ook nu nog aan de orde van de dag zijn. En de ongelooflijke,
bevrijdende tocht door de Rietzee is een hoopvol symbool voor
de mensen die zich verzetten tegen onrecht.
De Bijbelverhalen voor de eerste week na de meivakantie zijn:
o De maatregelen van de Farao Exodus 1: 8-22
o
Mozes in het rieten mandje
Exodus 2: 1-10
 LIEF EN LEED
Juf Anneke van den Berg zit midden in haar herstelproces en ze mag nu elke week een klein
klusje buiten de klas op zich nemen. We zijn blij dat we haar weer wekelijks op school zien!
 SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Op woensdag 12 april hebben de meiden van groep 6 en de jongens van groep 8 gestreden
in de tweede ronde van het schoolvoetbaltoernooi. Beide teams hebben hun best gedaan,
maar zijn helaas niet door naar de volgende ronde.

KUNSTWERK DE SCHELP
In de weekbrief van 10 maart jl. heeft u kunnen lezen dat de
schelp niet de status van een goedgekeurd speeltoestel heeft.
Op de MR-vergadering is toen besloten om te onderzoeken of
er aanpassingen mogelijk zijn, zodat ‘de schelp’ wel de status
van een goedgekeurd speeltoestel kan krijgen. Dit blijkt
helaas niet mogelijk te zijn. ‘De schelp’ zal nooit de status
van een goedgekeurd speeltoestel krijgen. Op de MRvergadering van 10 april jl. is daarom besloten om ‘de
schelp’ niet meer als speeltoestel te gebruiken. We
begrijpen dat de kinderen dit heel jammer zullen vinden,
maar de veiligheid staat bovenaan. We gaan nu onderzoeken welke andere mogelijkheden er
2016-2017 weekbrief 30 CBS De Schelp
voor ‘de schelp’ zijn. Hier willen we de kinderen bij betrekken en houden u hiervan op de
hoogte.
 KONINGSSPELEN
We kijken terug op een gezellige en sportieve ochtend. Fijn dat we uiteindelijk genoeg
ouders hadden om ons te helpen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook
de volleybal- en voetbalvereniging die deze ochtend clinics hebben gegeven. De
korfbalvereniging moest helaas op het laatste moment wegens ziekte verstek laten gaan. Dit
hebben we gelukkig kunnen oplossen door de kinderen een partijtje
trefbal te laten spelen. De ouderraad heeft de kinderen op het
einde nog verrast met een lekker ijsje, bedankt!
 STAGIAIRE
Marleen Vermoen zal na de meivakantie, weer stage komen lopen in groep 5. Ze zal dan
haar afrondende praktijkstage doen. Dat betekent dat zij op woensdag en donderdag groep
5 voor haar rekening neemt. Juf Francisca Bieshaar zal haar begeleiden en is buiten de
groep actief. We wensen haar een fijne tijd bij ons op school toe.
 SCHOOL OP SEEF: OPROEP
Volgend schooljaar willen we de praktijkverkeerslessen voor groep 1 t/m 8
weer gaan oppakken. De theorie is namelijk niet voldoende om op een veilige
manier deel te nemen aan het verkeer. De theorie, die de leerlingen krijgen
tijdens de verkeerslessen op school, biedt een goede basis, maar veilig fietsen
bestaat vooral uit het goed leren inschatten van de verkeerssituaties. Door te
oefenen willen we de kinderen bewuste en vaardige weggebruikers maken.
Het programma van School op Seef biedt hier de mogelijkheden voor.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar ouders / opa’s en oma’s die ons daarbij willen
helpen. Bent u in de gelegenheid om mee te denken met de werkgroep, af en toe op
woensdagochtend praktijklessen klaar te zetten op het plein (en in de omgeving) en te
assisteren tijdens deze praktijklessen dan kunt u zich aanmelden bij juf Leni de Winter
[email protected] Ook kunt u bij haar terecht voor meer informatie.
We hopen op uw hulp, zodat we samen kunnen gaan voor de veiligheid van de kinderen!
 MR
Peter in ’t Veld, vader van Yinte (groep 4) heeft zich aangemeld als nieuw lid voor de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Aangezien hij de enige is die zich heeft
aangemeld hoeven we geen verkiezingen te houden. Volgend schooljaar zal hij worden
aangesteld als nieuw MR lid. We zijn blij dat de vacature vervuld is en wensen hem een
goede tijd toe in de MR.
2016-2017 weekbrief 30 CBS De Schelp
 SCHOOLREIS
Nog niet al het schoolreisgeld is binnen, u heeft nog tot 1 mei
de tijd om het schoolreisgeld te betalen.
Groep 1 en 2:
€ 20,00
Groep 3 t/m 7:
€ 26,00
Wilt u het juiste bedrag voor 1 mei overmaken op
rekeningnummer: NL95 RABO 0354 3299 36 t.n.v. CSG De Waard inzake CBS De Schelp,
met vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).



AGENDA
Datum
24 april t/m 5 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
11 mei
12 mei
16 mei
16 mei
17 mei
17 mei
17 mei
18 mei
22 mei
23 mei
23 mei
25 t/m 26 mei
30 mei
2 juni
Activiteit
Meivakantie
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Excursie paprikakwekerij groep 6
Luizencontrole
Opening Windpark groep 8
Muziekproject Maasmuziek groep 5
Herdenking bij Oorlogsgraven groep 7
Nationaal Archief groep 7
Fruitexcursie groep 5
Bankbattle groep
Fruitexcursie groep 4
Studiemiddag team
Muziekproject Maasmuziek groep 5
Schoolfotograaf
Schoolreis groep 1 t/m 7
Nationaal Archief groep 8
Hemelvaartsvakantie
Afsluiting muziekproject Maasmuziek groep 5 (19:00 uur)
Juffendag groep 1 t/m 8
ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD
Datum
Activiteit
24 april
Jong Oranje Talentendag, voor kinderen geboren van 2005
t/m 2011. Meer informatie http://www.jongeroranje.nl/
27 april
Koningsdag: diverse activiteiten op het Zomerplein
24 april t/m 28 april
Vakantieprogramma voor kinderen in de Peerdegaerdt
www.peerdegaerdt.nl
BIJLAGE
o Flyer Koningsdag
2016-2017 weekbrief 30 CBS De Schelp
Download