Yvonne Mulder Johannes Postlaan 8 2995 VK Heerjansdam KvK

advertisement
Yvonn
Johannes P
2995 VK Hee
KvK:
06 4
info@coachingd
www.coachingd
In deze Nie
→ V
→ Zon
→
De 15e Nieuwsbrief van Coachingpraktijk De Schelp voor leerkrachten, ouders en leerlingen.
Verbinding/Verbinden
Dank zij de mobiele telefoon, IPad en computer kunnen we, als we dat willen, 24 uur
per dag met de wereld in verbinding zijn. We bellen, mailen, Skypen, doen spelletjes
op de IPhone of IPad en zijn zo, ongemerkt, heel wat uren en minuten 'verbonden'.
Bellend in de auto, achter de kinderwagen, honden worden al bellend uitgelaten.
Kinderen naast elkaar op de bank die apart van elkaar aan het 'pingen' of 'what's
appen' zijn. In gesprek zijn met iemand die constant zijn of haar berichtjes checkt op
de mobiele telefoon.
Handig, al die (mobiele) communicatie. Maar een goede 'verbinding'......
Verbinding heeft te maken met communicatie. En hoe communiceer je nu beter dan
wanneer je iemand 'live' ziet. Zijn lichaamstaal leest, de ogen en gezichtsuitdrukking
ziet reageren op jouw woorden. Die begrijpend knikt, glimlacht.
Sociale 'live' verbindingen heb je nodig om gezien en erkend te worden en zijn
positief voor je welzijn. Met name in de kinder- en pubertijd is deze 'live' verbinding
uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.
Oefenen op een speelse manier: laat kinderen open* vragen verzinnen en deze in
het gezin, aan klasgenootjes of aan vriendjes stellen.
*Een open vraag bevat een vragend voornaamwoord, zoals wie, waar, wanneer en
waarom, deze staat meestal aan het begin van een zin.
Als u vindt dat deze nieuwsbrief bijdraagt aan een goede communicatie tussen
de school en de ouders, dan kunt u dit artikel met bronvermelding plaatsen in uw
Schoolkrant.
ZondagsKind
ZondagsKind richt zich op het individuele kind. In één op één gesprekken word
naar wat het kind bezighoudt en hoe het zich verhoudt tot de wereld om zich he
het kind te laten uiten wat het ziet en voelt, stil te laten staan bij de eigen gevoe
die van anderen, wordt hij/zij er zich van bewust hoe beter te leren communice
Mijn naam is Yvonne Mulder. Door opleiding, levenservaring en sterke intuïtieve ontwikkeling heb ik ee
jaren geleden besloten om werk te maken van het coachen van volwassenen en kinderen via mijn
coachingpraktijk De Schelp. Ook geef ik Bewuste Kracht Trainingen voor (basis)schoolkinderen. Deze
is geschikt voor kinderen die geplaagd/gepest worden, of juist geen grens weten en daardoor andere k
kwetsen.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Mulder
06 430 22 848
[email protected]
www.coachingdeschelp.nl
P.S. Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Heeft u opmerkingen of aanvullingen?
Graag uw reactie naar [email protected]. U krijgt altijd antwoord!
Stuur deze email door naar een vriend Uitschrijven / Gegevens wijzigen
<hr size=1 width="50%" noshade style='color:black' align=center>
Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2013.0.2904 / Virusdatabase: 3184/6358 - datum van uitgifte: 05/25/13
Download