2017-01 - ODBS Nijenstein

advertisement
Onnemaweg 1, 9997 NG Zandeweer
tel.: 0595-433344 www.odbsnijenstein.nl
Nieuwsbrief ODBS Nijenstein
Jaargang 2, nummer 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verjaardagen
18 januari
21 januari
24 januari
27 januari
Maud van der Heide
Giel Weesies
Jasmijn Smit
Daniël Groen
Roos Rohde
Agenda
1 februari
3 februari
3 februari
Lijnbal groep 5 en 6
Nieuwsbrief nummer 8
Oud papier
Nieuwe ochtendinloop
Vanaf maandag 16 januari mogen de kinderen ’s ochtends om kwart over acht tot vijf voor half negen
kiezen of ze buiten willen blijven of alvast naar binnen willen gaan. We willen jullie als ouders ook
van harte uitnodigen om met uw kind mee de klas in te gaan. Er is dan gelegenheid dat uw kind kan
laten zien waar hij/zij mee bezig is, of om een korte vraag aan de leerkracht te stellen. Om vijf voor
half negen gaat de bel, dan gaan alle kinderen naar binnen en willen we u als ouders vragen weer
naar buiten te gaan, zodat de lessen dan ook echt kunnen starten.
Informatieavond verbetertraject
Woensdagavond 11 januari was de informatieavond over het verbetertraject. Naast informatie over
de bevindingen van de inspectie, zijn de aanwezige ouders ook geïnformeerd over het
verbetertraject en de acties die we inzetten. Eén van de acties van deze periode is het technisch
lezen, de aanwezige ouders kregen een klein inkijkje in de school door een filmpje over hoe de
kinderen door de school heen bezig zijn met lezen.
Daarnaast willen we een klankbordgroep instellen, zodat jullie als ouders mee kunnen denken hoe
we de school nog sterker kunnen maken. Er hebben zich al twee ouders opgegeven. Wie zou hier
nog meer aan willen deelnemen? Opgeven kan bij Sarah van Eck.
Gymnastiek
Vanaf volgende week zijn de gymtijden iets veranderd:
Groep 3/4: maandagmiddag en woensdagochtend
Groep 5/6: Dinsdagmiddag en woensdagochtend
Groep 7/8: Onveranderd op de woensdagochtend en donderdagmiddag
Alles in 1 – thema voeding
Voeding voor Alles-in-1
Door: Lars
We hebben het met Alles-in-1 over het project voeding. Het gaat
over het lichaam, gezond eten en de groei van je lichaam en andere
dingen. We hebben geen taal en spelling. Maar dat zit in Alles-in-1.
Het is nog een beetje wennen, Maar dat geeft niet.
Ook hebben we Handvaardigheid, muziek en engels. We lezen veel
teksten over het thema. En maken opdrachten
Deze week hebben we posters gemaakt over ons lievelingseten.
Ei tosti met spek - het lievelingseten
van Sep en Ibo
Sankta Lucia
Wat hebben de kinderen fantastisch opgetreden met het Sankta Lucia feest! Iedereen die geholpen
heeft, nog heel erg bedankt! De foto’s staan binnenkort online op de website, onder het kopje foto
albums.
Tevredenheidsenquete
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek aan. Er zijn
vragenlijsten ingevuld door de leerlingen van groep 5 t/m 8, de ouders en het team. In het document
kunt u de belangrijkste sterke punten en verbeterpunten lezen. Ouders geven de school gemiddeld
7,6 en de leerlingen een 7,8. De sterke punten proberen we vast te houden en waar nodig nog
sterker maken. De aandachtspunten nemen wij ter harte en gaan we kijken (of hebben we al
gekeken) hoe we deze punten kunnen verbeteren.
Download