nieuwsbrief-oktober-2015

advertisement
N ie uw sbr ie f
Binnen Aqua Novio “94 hebben we 3
oktober 2015, nummer
42 VCP’s.:
opgeleide
A q u a - N o v i o ’ 9 4 O p l e i d i n g e n Na t i o n a l e Zw e md i p l o ma ’s
Voor wie het nog niet weet:we
hebben drie vertrouwens contactpersonen
Wat is een vertrouwens(contact)
persoon (VCP)?
Een VCP is iemand waarbij je terecht
kunt als je problemen hebt met de
wijze waarop anderen met je omgaan
en waar je zelf geen oplossing voor
hebt kunnen vinden.
Zijn of haar taak is, om naar je te
luisteren, je door te verwijzen naar de
juiste instantie, (indien je dit wenst)
en de klacht te registreren.
Het is dus niet hun taak om je klacht
op te lossen maar om je te helpen de
juiste weg te bewandelen waardoor je
klacht kan worden behandeld. Hierbij
moet je denken aan een vertrouwenspersoon van NOC/NSF, de huisarts en
mogelijk de politie.
Klachten worden anoniem behandeld
maar altijd doorgegeven aan een lid
van het dagelijks bestuur, die hier
voor is aangesteld. De
vertrouwenspersoon is verplicht tot
geheimhouding zolang het geen delict
is dat vergaande tucht- of strafrechtelijke maatregelen in de weg staat. Jij
bepaalt of de VCP inhoudelijke
gegevens mag doorgeven aan het
bestuurslid.
Aan wat voor een zaken moet je dan
aan denken:
 (Seksuele) intimidatie
 Pesten
 Bedreiging
 Mishandeling
 Belediging
 Discriminatie
Ook als dit via de sociale media
plaatsvindt.
Mieke Jurcka
[email protected]
Irma Dietrich-Janssen
[email protected]
Emiel de Haas
[email protected]
Het staat je vrij om te bepalen met
wie je het liefst in gesprek wenst te
gaan.
Namens het dagelijks bestuur,
Georg Dietrich
SuperSpetters
Wij zin inmiddels op maandag in bad
Dukenburg en op zondagmorgen het
eerste lesuur gestart met
superspetters
De belangrijkste voordelen van
SuperSpetters
• Voor kinderen vanaf 5 jaar
• De borstcrawl en rugcrawl als
uitgangspunt
• Survivalelementen en fun
• Gebruik van een badmuts, zwembril
en flippers
• Geen gebruik van drijfpakjes of
andere drijfmiddelen
Opmerkingen, suggesties en dergelijke voor deze nieuwsbrief kunt u sturen aan
[email protected]
1
•
Een eigen zwemboek om voortgang
te volgen
• Beloningsmomenten met stickers
• Regelmatige communicatie met de
ouders over vorderingen van het
kind.
Voor meer informatie kijk op
www.superspetters.nl
Vergaderingen commissie
opleiding zwemdiploma’s
- Bestellingen via onze website
levert de vereniging een zeker
percentage op. Er zijn veel
verschillende winkelketens
aangesloten.
- Bij het diplomazwemmen komt een
andere geluidsinstallatie!
- Je hoeft niet eerst meer alle ZVHdiploma’s te halen om met snorkelen
te beginnen.
Het diploma zwemmen staat dit
seizoen gepland op:
- 21 en 22 november
- op 12 en 13 maart
- op 2 en 3 juli
Omdat waterpolo op maandag in West
graag meer water wil hebben, zijn de
kinderen die daar zwemmen verplaatst
naar Dukenburg. Ook op maandag
vanaf 19.00u.
OP 28 augustus is er een bbq voor de
instructeurs geweest. Het was weer
heerlijk. Een bedankje voor allen die
dit eer mogelijk gemaakt hebben.
Gelukkig is er een secretaris voor onze
club gevonden. Zijn naam is Sander
Hagenbeek.
Per 1 januari 2016 moeten alle
instructeurs een VOG hebben.
Ook gaan de instructeurs weer
popduiken. Ze moeten dat doen in de
kleding waarmee ze aan de badrand
staan. Ze gaan een pop van de bodem
halen en die met de kop- en polsgreep
vervoeren. Ons bad is 17m breed, dus
17 m vervoeren moet genoeg zijn.
We hebben onze bijscholing voor
borst- en rugcrawl nog niet gepland.
Doen we op de vergadering van 13
oktober.
Waterbasketbal
Beste Aqua-Novio supporter,
Heel graag vestigen wij je aandacht
middels deze mail op een nieuw
initiatief wat binnen onze vereniging
speelt.
De afdeling Waterpolo van Aqua-Novio
’94 heeft als ambitie om de sport
aangepast aan te bieden aan de
minder valide medemens. Hiervoor is
het Waterbasketbal ontwikkeld. Er zijn
reeds verenigingen die actief competitie en kampioenschappen spelen. Het
projectplan heeft de volgende
ijkmomenten:
Januari 2016 starten met een
trainingsgroep van 4-5 personen.
Juni 2016 bij de Special Olympics een
demonstratiewedstrijd met een eigen
team van 10 spelers.
Alhoewel het allemaal kleinschalig
blijft zijn wij op zoek naar mensen die
ons daarbij willen helpen. Er liggen
taken op het organisatorische en
administratieve vlak, maar ook in de
training en begeleiding. Wij zijn op
zoek naar mensen die ervaring of
talenten hebben op deze vlakken en
graag
willen ontwikkelen. Affiniteit en
betrokkenheid bij de doelgroep is een
belangrijke motivatie. Mensen die het
leuk vinden om iets met deze
doelgroep
te doen, krijgen nu de gelegenheid om
samen met ons iets te betekenen voor
deze doelgroep. Daarnaast krijg je de
gelegenheid ervaring op te doen en je
talenten te ontwikkelen. De afdeling
zorgt voor de faciliteiten en vanuit de
Water Polo Commissie wordt alle
denkbare ondersteuning geboden.
Binnen de
sport is sprake van een hechte
gemeenschap en verenigingen die
elkaar graag
Opmerkingen, suggesties en dergelijke voor deze nieuwsbrief kunt u sturen aan
[email protected]
2
willen helpen.
Misschien ben jij wel degene die we
zoeken, of weet jij iemand in jouw
omgeving die past in dit profiel. Breng
het dan onder de aandacht van die
persoon.
Om een indruk op te doen kun je
video’s bekijken op YouTube:
https://www.youtube.com/results?sea
rch_query=waterbasketbal
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Eric Gabriël:
06-53 371 677
of mail naar [email protected]
Opmerkingen, suggesties en dergelijke voor deze nieuwsbrief kunt u sturen aan
[email protected]
3
Download