Wie helpt mij?

advertisement
Thema 2
2 Ik kan of mag niet werken. Wie helpt mij?
3 Ik heb meer uitgaven. Wie helpt mij?
p125
1
Einde 19de eeuw
2
a de opkomst van het socialisme
b
kinderarbeid
c zware arbeid en levensbedreigende
werkomstandigheden
d veel armoede
e geen werk betekent geen inkomen
f geen
sociale
voorzieningen
p125
Weet je nog? Vul aan
Werkgever betaalt het bruto-inkomen van de werknemer min de afhoudingen:
RSZ =
Bedrijfsvoorheffing =
Wat na de afhoudingen nog overblijft is het
p126
Opdrachten
Wie financiert de kas van de RSZ?
Financieren:
Subsidies:
Alternatief
Btw
Taksen:
Roerende voorheffing:
p116
Roerend en onroerend goed
• Art. 516 BW zegt eenvoudig dat alle goederen
roerend of onroerend zijn. Onroerend is wat niet
kan worden verplaatst, zoals een stuk grond,
maar ook wat daar door bestemming aan
verbonden is, zoals het water in een vijver en
zelfs de vissen die daarin thuishoren.
• Roerend uit hun aard zijn alle verplaatsbare
zaken (art. 528 BW), bijvoorbeeld meubelen
ROEREND VS ONROEREND: (NIET) BIJ DE KOOP INBEGREPEN!
Wie een huis koopt, wil wel weten wat er allemaal bij is inbegrepen. En dat is minder
vanzelfsprekend dan u misschien dacht!
Er lag een prachtige parketvloer in het huis toen u er voor het eerst ging kijken. Het was
een van de redenen waarom u het huis graag wilde hebben en al snel een eerste bod
uitbracht. En nu het huis bijna aan u wordt overgedragen, blijkt bij inspectie dat de
verkoper zijn vloer heeft meegenomen naar zijn nieuwe woning! En hij staat nog in zijn
recht ook, want het was een zwevende vloer en die hoort niet bij het huis. Als u dat had
geweten...
Wie vult de schatkist van de RSZ?
Mensen die werken
Subsidies van de staat
werkgever
Alternatieve inkomstenbronnen
Vb: BTW op spaargelden
p127
Wanneer krijg je geld van de RSZ?
geboortepremie
Kinderbijslag
arbeidsongevallen
pensioen
…
ziekteverzekering
werkloosheidsuitkering
invaliditeitsverzekering
p127
Wie financiert de kas van de RSZ?
1 solidariteitsprincipe
2 vervangingsinkomen
voorbeelden
3 aanvullend inkomen
voorbeelden
4 verschil 2 en 3?
5 leefloon
p128
Kernleerstof
werkgever
werknemer
vervangingsinkomen
voorbeelden:
werkloosheidsuitkering
invaliditeitsvergoeding
overheid
alternatieve
inkomsten
aanvullend
of bijkomend inkomen
voorbeelden:
kindergeld
p129
Opdrachten
1 Soort uitkering?
Aanvullend of vervangend inkomen?
58-plussers snakken massaal naar stoppen met werken
Een griepepidemie maakt velen tijdelijk werkonbekwaam
Het aantal geboortes in Vlaanderen stijgt lichtjes
Politieke partij kiest voor verhoogde premie bij geboorte voor zelfstandige moeders.
p130
Opdrachten
1 Soort uitkering?
Aanvullend of vervangend inkomen?
Medische kosten swingen de pan uit bij langdurige ziekte.
Massale ontslagen op komst in België door sluiting van grote bedrijven.
Zes maanden werkonbekwaam voor een arbeider op de bouwwerf ‘Vol beton’
Na een zwaar verkeersongeval is de 45-jarige bestuurder levenslang werkonbekwaam
p130
3 Geef het juiste woord voor iedere omschrijving
Opdrachten
p131
Wat is kinderbijslag?
Opdrachten
Wettelijk verplicht
voor werknemers vanaf:
voor zelfstandigenvanaf:
p132-133
Opdrachten
Wat zijn de onderdelen van de gezinsbijslag?
1
: bedrag?
EUR
2
: bedrag?
EUR
3
: bedrag?
EUR
4
: bedrag?
EUR
5
: bedrag?
EUR
6
eenmalig bedrag bij het
begin van het schooljaar
p132-133
Opdrachten
4 Kinderbijslag situatie 1
Situatie 1
EUR
Situatie 2
p132-133
5
Leefloon
Opdrachten
Wie komt in aanmerking?
Hoeveel bedraagt het leefloon voor een
alleenstaande?
Goedkoopste woning in Sint-Niklaas op immoweb.be
Resultaat:
Conclusie:
p134
6
Vergrijzing
Opdrachten
abortus
babyboom
minimum pensioenleeftijd
p134
Conclusie
Opdrachten
pensioen
RSZ
bijdragen betalen
langer werken
inkomen
p137
Begrip:
R
D
L
T
E
D
E
I
R
L
E
R
S
O
T
E
L
D
I
S
T
I
I
A
R
O
O
E
D
R
D
L
p137
Download