EBITDA populairste KPI voor variabel toploon

advertisement
EBITDA populairste KPI voor variabel toploon
10 januari 2013
HRMagazine
De bonus blijft het populairste variabele beloningsinstrument. Het meest gehanteerde criterium
daarvoor blijft EBITDA, tenminste voor topmanagers.
“Hoewel het fiscaal minder interessant is, blijft de bonus het meest populaire variabele beloningsinstrument. Minder
dan de helft van de deelnemende organisaties voorziet fiscale optimalisatie van de variabele beloning”, weet Brecht
Decroos, Associate Director Talent Management bij Hudson. “Een voor de hand liggende verklaring voor dit resultaat
is weliswaar terug te vinden in het statuut van de bevraagde leidinggevenden: bijna de helft van de CEO’s en een
vijfde van de N-1 functies zijn zelfstandigen met een managementvennootschap. Wat betreft fiscale optimalisatie
blijven pensioenplannen de meest populaire middelen.”
Decroos bladert daarvoor door Hudsons nieuwste salarisstudie ‘Variabele Beloning Top Executives’, gebaseerd op het
loonbeleid en de beloningspraktijken van 591 top executives uit een representatieve steekproef van 81 organisaties in
de Belgische markt.
In bijna een vijfde van de systemen wordt het toegekende bedrag van variabele beloning aan de CEO op discretionaire
wijze bepaald. In de overige systemen wordt het bedrag van variabele beloning gebaseerd op de evaluatie van vooraf
gedefinieerde prestatiecriteria. De meerderheid van de variabele beloningssystemen neemt één tot drie criteria in
overweging, maar omvangrijke beursgenoteerde organisaties kiezen vaak meer criteria. Het meest populaire criterium
is EBITDA, gevolgd door omzet, hoewel andere financiële en niet-financiële criteria ook veel voorkomend zijn.
Het aandeel van variabele beloning binnen het geheel van beloningspakketten voor CEO en N-1 posities toont een
onmiskenbare correlatie met de grootte van de organisatie. Het aandeel van het variabele deel in het totaalpakket is
bijna tweemaal zo hoog in organisaties met meer dan 500 werknemers in vergelijking met organisaties met minder
dan 100 werknemers. Ook de impact van de beursnotering is van belang voor de samenstelling van het pakket.
“Binnen het variabele beloningspakket van de CEO is het aandeel van langetermijnbeloningen aanzienlijk hoger bij
beursgenoteerde organisaties dan bij niet-beursgenoteerde organisaties”, voegt Decroos toe.
Hoewel de Corporate Governance Code enkel wettelijk verplicht is voor beursgenoteerde bedrijven, tonen de
onderzoeksresultaten van Hudsons studie aan dat de principes van corporate governance ook vaak toegepast worden
door niet-beursgenoteerde organisaties: 1 op 2 niet-beursgenoteerde organisaties heeft een remuneratiecomité dat
advies verleent aangaande verschillende aspecten van het beloningsbeleid en dat het loon van de top executives
bepaalt.
http://www.hrmagazine.be/nl/newsitem/ebitda-populairste-kpi-voor-variabel-toploon
Download