Korte beschrijving van de kandidaat-bestuursleden, gerelateerd aan

advertisement
Korte beschrijving van de kandidaat-bestuursleden, gerelateerd aan de schoolbestuurlijke
aspecten.
De heer J.H. Hofmann: (11-04 1935).
Thans, sinds 1997, secretaris en vice-voorzitter van het bestuur openbaar openbaar
onderwijs Hellevoetsluis (bestuurscommissie voor het primair en voortgezet onderwijs) en
secretaris/vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Onderwijs Museum.
Altijd gewerkt voor en aan het openbaar onderwijs; eerst als leerkracht en hoofd; daarna in
bestuurlijke functies binnen schoolbegeleiding en vakbond. Heeft een enorm netwerk
opgebouwd binnen alle geledingen.
De heer N.D.R. Jaspers: (14-04 1953).
Thans werkzaam als adviseur informatiebeleid bij de Dienst Sociale Zaken en
werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam.
Is voorzitter van een medezeggenschapsraad, penningmeester van de Vereniging Ouders
Openbaar Onderwijs Rotterdam en bestuurslid van de Stichting Centrum voor
ouderparticipatie en medezeggenschap van het openbaar onderwijs te Rotterdam. Is lid van
de bezwaarcommissie toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen openbaar
voortgezet onderwijs te Rotterdam en lid van de commissie van beroep eindexamens
openbaar voortgezet onderwijs te Rotterdam.
De heer M.A. Kramer: (24-03 1957).
Thans werkzaam als beleidsmedewerker onderwijshuisvesting bij de gemeente Gouda. Is
adviseur onderwijsfinanciën geweest bij de Dienst Openbaar Onderwijs Rotterdam en een
Vlaardingse scholengemeenschap. Heeft vooral ervaring op het gebied van financiële
administratie, liquiditeitsbeheer, solvabiliteit, investeringen, begrotingen en jaarrekeningen. Is
sedert 1986 steeds werkzaam geweest binnen onderwijsorganisaties en overheidslichamen
op het gebied van onderwijs.
De heer J. Pol (17-12 1949).
Thans werkzaam als gemeentesecretaris van de gemeente Spijkenisse. Daarvoor
gedurende 5 jaar directeur openbaar onderwijs, sport en onderhoud gebouwen van de
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag. Vanaf 1974 werkzaam
geweest als leraar en rector op een lyceum, rayonmanager en waarnemend sectordirecteur
van de Dienst Onderwijs van de gemeente Den Haag. Bestuurslid geweest binnen het
volwassenenonderwijs en plaatsvervangend voorzitter van een regionaal opleidingscentrum.
De heer R.P.M. Struijk (11-05 1968)
Vervult thans een directiefunctie als bankier bij een bankinstelling. Is lid van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Bernisse. Heeft geparticipeerd in de
werkgroep bestuur management en medezeggenschap voor de besturenfusie. Heeft naast
financieel-economische expertise vooral affiniteit met management/organisatie, personeel en
marketing. Beschikt over een goed netwerk op financieel/economisch terrein.
De heer C. Wassenaar (07-08 1940)
Thans raadslid in de gemeente Westvoorne. Tot aan vervroegde pensionering in 2001
werkzaam geweest in het openbaar onderwijs. Eerst als onderwijzer, leraar en adjunctdirecteur. Later als directeur, conrector en directeur onderwijs van een openbare
scholengemeenschap. Heeft door de directiefuncties deskundigheid op de vele facetten van
een schoolbestuur, doch zeker op het gebied van personeel en organisatie.
De heer J.H. Stuurman (22-04 1947)
Thans ondernemer te Oud-Beijerland. Is van 1972 tot 1998 werkzaam geweest aan diverse
onderwijsinstellingen voor openbaar onderwijs als leraar, schoolleider en directeur.
Als bestuurder lid en voorzitter van diverse maatschappelijke commissies. Politiek was de
heer Stuurman fractievoorzitter (1994) en wethouder (1998 – 2005) te Oud-Beijerland. Heeft
belangstelling voor de voorzittersfunctie. Daarnaast wordt voor organisatorische
vraagstukken en voor public relations geopteerd.
Download