Jeugddienst Nieuwlande 20 oktober 2013 thema: IS DE KERK SAAI??

advertisement
met medewerking van:
Manon over Vriendschap
Carlo over Longboarden
Denice over Ronaldo
Ilse over Muziek
Milou over Dansen
en nog meer
Ken je dit verhaal…
Kom aan boord….
welkom
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer,
God, die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij maakte alles
wat leeft, wat groeit en bloeit. Hij maakte u en jou en mij.
En deze God is trouw. Gisteren was Hij trouw, vandaag is
Hij trouw en morgen zal Hij trouw zijn. Hij is trouw voor
altijd en altijd. En nooit zal Hij loslaten het scheppingswerk
wat zijn hand begon. Halleluja.
Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van deze God –
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Dit is de dag….
gebed
Gedicht: God gelooft in ons
Licht van de wereld….
overdenking
overdenking
Prijs Adonai…
Gedicht: Ik wil, ik wil, ik wil
Geloofsbelijdenis
(we blijven zitten)
geloofsbelijdenis
gebed,
mede voorbereid door de jongeren
met als gebedsonderwerpen:
- de ouderen
- kinderen die geen kind kunnen zijn
- respect voor elkaar
collecte
Samen in de naam van Jezus…
zegen
De Heer is voor ons om ons de weg
te wijzen.
De Heer is achter ons om ons om
ons op te vangen
wanneer wij dreigen te vallen.
De Heer is onder ons als grond
onder onze voeten.
De Heer is in ons om ons te troosten
als wij verdriet hebben.
De Heer omgeeft ons als een
beschermende muur.
De Heer is boven ons om ons te
zegenen.
Zo zegent God ons
vandaag, morgen, voor altijd en
altijd. Amen.
Download