Welke rechten heb je zoal?

advertisement
Het vergeten van kinderen is verboden
Wat zijn mensenrechten?
 Mensenrechten zijn rechten die universeel gelden voor
alle mensen
 Mensenrechten zijn onmisbaar voor een volwaardige
ontplooiing, voor een menswaardig bestaan.
Wat is het Kinderrechtenverdrag?
 In 1989 werd het Kinderrechtenverdrag gesloten. Dit
verdrag legt verantwoordelijkheid op om de rechten
van het kind te respecteren
Wat staat er zoal in het Kinderrechtenverdrag?
 drie ‘P’s of de BIO-rechten
 · Protection = beschermingsrechten
 · Participation = inspraakrechten.
 · Provision: = overlevings- en ontwikkelingsrechten.
Welke rechten heb je zoal?
Recht op inspraak
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op onderwijs
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op bescherming
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op een eigen geloof
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op gezondheidszorg
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op informatie
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op opvoeding
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op privacy
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op voeding
Welke rechten heb je zoal?
 Recht op ontspanning
Worden de kinderrechten overal gerespecteerd?
Verklaar en geef 3 voorbeelden
 Filmpjes
Wat als…
Ik ben lucht voor mijn vader.
In een hoekje getrapt en vergeten.
Ik ben niets.
Ik ben niemand en nergens toe in staat
dan te janken in mijn slaap.
Zie mij, kijk maar goed van voor en van achter.
Ik spring in het rond. Maar daaronder, koud en kil.
Warmte ken ik niet want
Ik ben de lucht die ik inadem niet waard
Arthur
Welke belangrijke organisatie komt op voor de
kinderrechten? Wat weet je allemaal van deze
organisatie?
 UNICEF staat voor United Nations International
Childrens Emergency Fund. Deze organisatie zet zich
in voor het welzijn van kinderen, UNICEF was in 2006
in 193 landen actief bv. medische hulp, voedselhulp,
onderwijs
UNICEF
 filmpje
Download