Big Data - Ngi-NGN

advertisement
Big Data - De hype voorbij
Toepassing bij Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rabobank
Piet Daas (CBS)
Hilde van Hulten (Rabobank)
Klik hier voor meer informatie
Big Data en officiële statistiek
Piet Daas (http://nl.linkedin.com/in/pietdaas) is bij het CBS de expert op het gebied van Big Data. Als
methodoloog heeft hij verschillende (onderzoeks)trajecten op dit vlak uitgevoerd. Denk daarbij aan
een analyse van Nederlandstalige twitterberichten op inhoud en sentiment, het gebruik van
zendmastgebaseerde locatiegevens van mobiele telefoons en het gebruik vanverkeerslusgegevens.
Over deze en andere onderzoeken zal hij met u zijn resultaten delen. Zijn presentatie geeft een goed
beeld wat er zoal mogelijk is met deze grote databestanden en hoe het CBS deze enorme
hoeveelheden data in de nabije toekomst kan gaan inzetten voor het maken van statistieken.
Om alvast een beeld te krijgen wat het CBS zoal doet op het gebied van Big Data bekijk dan het
volgende filmpje; http://youtu.be/Y2CJMh_h5L8
De businesswaarde van Big Data bij Rabobank
De Rabobank heeft het afgelopen jaar flink geëxperimenteerd met Big Data technologie. In een proof
of concept omgeving is aan de hand van een twintigtal cases de relevantie van deze technologie voor
de Rabobank onderzocht. Cases variërend van het analyseren van miljarden betaaltransacties om
inzicht te krijgen in financiële netwerken van klanten en financiële ketens van bedrijven tot het
analyseren van externe invloeden bij plofkraken. Naast behaalde resultaten zal Hilde van Hulten
(http://nl.linkedin.com/pub/hilde-van-hulten/3/b31/93a) ook de gekozen aanpak, ervaringen,
lessons learned en vervolgstappen met u delen.
Het programma is als volgt:
Datum: donderdag 17 januari 2013
Locatie: Rabobank Nederland, Croeselaan 18, 3521 CB, Utrecht
18:30: zaal open (koffie en broodjes)
19:00: Big Data en officiële statistiek
20:00: pauze
20:30: De businesswaarde van Big Data bij Rabobank
21:30: vragen en afsluiting (incl. borrel)
Rabobank Nederland
Croeselaan 18
3521 CB UTRECHT
Nu inschrijven!
Download