De pijnbank - problemen bij de Rabobank

advertisement
De pijnbank
De problemen van de Rabobank
Nils de Heer
De Rabobank was altijd een bank die het anders deed. Maar de bank kon niet kiezen tussen haar
onderscheidende coöperatieve wortels, en de spannende glans van beursgenoteerde
concurrenten. De pijnbank toont de gevolgen van die strategie.
De balans van de Rabobank is volledig ontwricht, waardoor het op grote schaal verstrekken van
nieuwe hypotheken en kredieten vrijwel onmogelijk is geworden. Claims en rechtszaken in binnenen buitenland stapelen zich op. Een volgende (buitenlandse) boete kan gemakkelijk enkele
miljarden euro’s bedragen en de laatste financiële reserves van Rabobank laten verdampen.
Financieel onderzoeker Nils de Heer toont aan dat sommige problemen zo diepgeworteld zitten,
dat ze weleens een groot risico zouden kunnen betekenen voor het voortbestaan van de bank.
Auteur: Nils de Heer
Uitgeverij: Uitgeverij Q
NUR: 800
Quotes:
‘Nils de Heer heeft een lezenswaardig en op onderdelen ontluisterend boek geschreven, waarin
allerhande saillante Rabo-dossiers overzichtelijk zijn samengevoegd.’ Marcel Pheijffer, hoogleraar
forensische accountancy
‘De pijnbank is zonder meer een goed geschreven biografie van een bank die in grote problemen
zit.’ Pieter Lakeman
Download