KAS BANK versterkt bestuursstructuur, benoeming Hans

advertisement
_____________
PERSBERICHT
18 april 2006
KAS BANK versterkt bestuursstructuur, benoeming Hans Kadiks
voorgesteld
Met ingang van 1 juni 2006 zal de Raad van Bestuur van KAS BANK worden
uitgebreid met de functie van Chief Financial Officer (CFO). Met de uitbreiding
van de Raad van Bestuur versterkt de bank haar bestuursstructuur en speelt de
bank in op haar Europese groeiplannen en op haar streven het lage risicoprofiel van
de bank verder te vorm te geven.
Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van effectendienstverlening voor
institutionele beleggers en financiële instellingen leiden in toenemende mate tot
aanvullende regelgeving en vereisten op het gebied van compliance. KAS BANK neemt
in dergelijke dienstverlening het voortouw.
Binnen de Raad van Bestuur wordt de heer drs. John van Scheijndel benoemd tot CFO.
Hij is als zodanig verantwoordelijk voor Financiën, Treasury, Risicomanagement en
Legal & Compliance.
De Raad van Commissarissen is voornemens de heer drs. Hans Kadiks (57) met ingang
van 1 juni 2006 voor een periode van vier jaar te benoemen tot lid van de Raad van
Bestuur met als aandachtsgebied Client Focus. De Ondernemingsraad heeft een positief
advies verstrekt over de voorgenomen benoeming. Conform de wet zal op 3 mei a.s. de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders in kennis worden gesteld van de
voorgenomen benoeming. Deze benoeming geschiedt onder het voorbehoud van
goedkeuring door De Nederlandsche Bank.
De heer Kadiks heeft het grootste deel van zijn werkzame leven, waarvan de laatste 10
jaar als statutair directeur, bij ING doorgebracht. Hij heeft zowel in binnen- als
1
buitenland ervaring opgedaan, onder andere als directeur van de bank- en
verzekeringsactiviteiten in Italië. De heer Kadiks is getrouwd en heeft één zoon.
De verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de Raad van Bestuur wordt als volgt:
Albert Röell
Voorzitter (Internal Audit, Personeel & Organisatie, New Business
Development)
John van Scheijndel Chief Financial Officer (Treasury, Risk Management, Legal &
Compliance)
Hans Kadiks
Client Focus (Institutionele Beleggers, Financiële Instellingen,
Passive Asset Management Services)
Nico Blom
Operational Excellence (ICT, Operations)
Raad van Bestuur KAS BANK N.V.
Amsterdam, 18 april 2006
Profiel KAS BANK
De KAS BANK is een solide, gespecialiseerde Europese effectenbank met een breed
scala aan effectendiensten en investor services voor institutionele beleggers en financiële
instellingen.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. M.G.F.M.V.
Janssen, Secretaris Raad van Bestuur, telefoon: 020- 5575230 of raadpleeg www.kasbank.com
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards