Dialoog met de cliënt tijdens huisbezoek

advertisement
Dialoog met de cliënt tijdens huisbezoek
Ga in gesprek met de cliënt en mantelzorger om te komen tot een beeld van de cliënt, wie is deze cliënt en
wat vindt de cliënt belangrijk. in de linkerkolom staat de algemene informatie / de algemene vragen. In de
rechterkolom staat een uitwerking / toevoeging.
Intro
Ik ben … en we willen u en uw familie graag beter leren kennen en weten
wat u beide belangrijk vindt, zodat we ons zo goed mogelijk kunnen
voorbereiden op uw komst om samen met uw familie voor een prettig verblijf
zorg te dragen.
Vergewissen dat je bij de juiste cliënt bent. Controleer de NAW gegevens en
BSN nummer.
We zullen in dit gesprek de
Denk hierbij aan de volgende onderwerpen
volgende zaken met u willen
-
jezelf redden
bespreken:
-
jezelf zijn
hoe u gewend bent uw
-
actief zijn
leven te leiden
-
contacten leggen
-
wat u belangrijk vindt
-
rusten
-
wat u verwacht van ons
-
eten
-
wonen
-
zorg
-
Introducerende vragen
Hoe gaat het met u?
Denk hierbij aan:
-
Gezondheid
-
Wonen
-
Sociale omgeving
-
Religie
Wat vindt u belangrijk om aan
ons te vertellen?
Kunt u een dag in gedachten
Wat kunt u zelf doen of anderen nog voor u doen?
nemen en vertellen wat u dan
Heeft u ergens hulp bij nodig?
zoal doet?
Zijn er dingen die u graag wilt, maar nu niet kunt / doet?
Basisbehoefte
Denk aan:
-
boodschappen doen
U heeft bij het begin aangegeven
-
naar buiten gaan
wat u zoals doet op een dag. Wat
-
samen koffiedrinken
zijn voor u belangrijke
-
samen eten
momenten? Wat zijn of waren uw
Wat beperkt u in het uitoefenen van uw hobby’s / dagelijkse bezigheden?
hobby’s
Sociale contacten
Denk aan:
Als we de afgelopen week
-
gezamenlijk koffiedrinken
bekijken, wie heeft u dan zoal
-
begeleiding naar buren
ontmoet?
-
verenigingsleven
-
begeleiding naar clubs
-
kerk
Wat doet u zelf en wat doen
Waarin wordt u over de dag die u heeft beschreven geholpen / ondersteund
anderen bijvoorbeeld familie of
door anderen?
buren?
Denk aan:
-
buiten wandelen, kapper,(tand)arts
-
anderen bezoeken
-
vervoer
-
deelname aan activiteiten / verenigingen
-
boodschappen
Wat kunnen uw naasten blijven doen indien u bij ons woont?
Stel u wordt op een ochtend wakker en er heeft zich een wonder voorgedaan. Alle problemen en
beperkingen die u heeft zijn opgelost. Wat zou u dan doen, hoe zou uw er dan situatie eruit zien?
Informatie te verstrekken aan
-
Zorgovereenkomst
cliënt (introductiemap)
-
Algemene leveringsvoorwaarden
-
Eigen bijdrage regeling
-
Uw zorg in …. instelling
-
Tarievenlijst
-
Contactpersoonregeling  vertegenwoordiger (zie nieuwe
leveringsvoorwaarden)
-
Machtigingsformulier
-
Inventarisatie MRSA, cytostatica
-
Toestemmingsformulier medische gegevens (VPU)
-
NAW gegevens cliënt, BSN
-
Aanvullende informatie (over telefoon en internet, huisdieren, het
appartement, de was, verzekeringen en aansprakelijkheid en
genotsmiddelen)
Afsluiting gesprek
Ik heb een beeld van wie u bent, wat belangrijk is voor u, wat uw wensen zijn
en hoe het gaat met uw gezondheid.
Ik weet nu wat wij voor u kunnen doen en wat uw familie / vrienden voor u
kan doen en hoe we dat gaan doen
Vertalen in voorlopige afspraken / zorgarrangement
Dit gaan we in ons ECD zetten, Caren toelichten
Wilt u nog iets toevoegen aan dit gesprek?
Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek maar die u
wel belangrijk vindt om te noemen?
Wat vond u zelf van het gesprek?
Heeft u nog vragen
Een telefoonnummer
achterlaten voor als er nog
vragen zijn
Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij
Download