of `spijtoptant` - Liga voor Mensenrechten

advertisement
Liga voor Mensenrechten
J. Van Stopenberghestraat 2
9000 Gent
tel.: 09/223.07.38
[email protected]
www.mensenrechten.be
vrijdag 24 februari 2006
PERSBERICHT
SPIJTOPTANTEN IN VOETBAL EN DAARBUITEN?
Patrick Deman krijgt straffeloosheid van het bondsparket in ruil voor informatie over het
omkoopschandaal. Hoewel deze zaak enkel de voetbalwereld betreft, wil de Liga van de
gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de gevaren die de invoering van een algemene
spijtoptantenregeling met zich mee zou brengen.
Een ‘medewerker met het gerecht’ of ‘spijtoptant’ is een persoon die zelf verdacht wordt van
strafbare feiten maar die in ruil voor zijn medewerking met het gerecht strafvermindering en
zelfs totale straffeloosheid kan verkrijgen. Eventueel kunnen een financiële vergoeding en
beschermingsmaatregelen voorzien worden.
In België is het gebruik van spijtoptanten toegelaten voor een aantal specifieke misdrijven. De
belangrijkste voorbeelden zijn terug te vinden in de Drugwet en de Hormonenwet. Er werden
in het verleden verschillende wetsvoorstellen ingediend om een algemene regeling voor
spijtoptanten in te voeren. De Liga wil wijzen op de talrijke problemen die hiermee gepaard
gaan.
Via de regeling voor spijtoptanten kunnen daders van ernstige misdrijven vrijuit gaan. Hierbij
heeft de Liga verschillende bedenkingen :
De rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid worden hierdoor ondermijnd. Hoe kan men
verantwoorden dat sommige misdadigers de kans krijgen om mee te werken, en hiervoor
beloond te worden, en andere niet ?
Wat is de waarde van de informatie die hierdoor verkregen wordt ? Zullen sommige daders
niet geneigd zijn de politie om de tuin te leiden in ruil voor strafvermindering ?
De rechten van verdediging van de beschuldigden worden in het gedrang gebracht. Het
vermoeden van onschuld wordt ondermijnd door een –mogelijk onbetrouwbare- verklaring
van een medeverdachte.
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Jos Vander Velpen, voorzitter Liga voor
Mensenrechten op 0476/60 40 44.
Download