Mighty Society - Liga`s voor de Rechten van de Mens

advertisement
CMW penning uitgereikt aan MightySociety
Op maandagavond 10 december 2012 is in de
Vondelkerk in Amsterdam door de voorzitters van De
Liga voor de Rechten van de Mens en van Stichting
J’accuse de Clara Meijer-Wichmann Penning 2012
uitgereikt aan MightySociety vanwege het op
vernieuwende en aansprekende wijze via theater en
verdiepende sideshows onder de aandacht brengen
van brandende maatschappelijke kwesties waarin
mensenrechten en de menselijke
waardigheid onder druk staan.
Als oprichter en ziel van dit
theaterproject nam Eric de
Vroedt deze penning in
ontvangst.
In het juryrapport zijn de
argumenten voor deze keuze toegelicht.
Met de penning is ook de daarbij behorende oorkonde overhandigd.
Voorafgaand aan de overhandiging is door Rudolf de Jong, nestor van de Raad van Advies van de Liga, de
laudatio uitgesproken. Hij herinnerde er aan
hoe groot de invloed van
podiumkunsten op het publiek kan zijn. Ook
memoreerde hij hoe het
geëngageerd theater van enkele decennia
geleden vooral een bevestiging
van het eigen standpunt gaf en dat de
verdienste van MightySocoiety is,
dat zij daarentegen de dilemma’s schetst en
daarmee het publiek als
volwassenen benadert. In deze tijd van
toenemende infantilisering, ook
door de overheid, is dit van groot belang. Het
past ook geheel in de geest van
Clara Meijer-Wichmann, die als leidraad koos
dat het doel in de middelen die
men gebruikt moet zijn begrepen.
In zijn dankwoord sprak Eric de Vroedt de hoop uit dat het project MightySociety
werkelijk heeft bijgedragen aan bewustwording van mensenrechten in Nederland.
Tegelijk uitte hij zijn twijfels of hij dit wel mocht verwachten, zoals hij ook twijfelde of
het Amnesty-kaarsje voor het raam van zijn oma wel effect had of zelfs er wel echt
gestaan had.
Bij gelegenheid van de penninguitreiking is ook de jaarlijkse
Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Kati Röttger, hoogleraar
theaterwetenschap aan de UvA, beschreef daarin het belang om in het theater
aan fundamentele mensenrechten aandacht te schenken en onder een breed
publiek aan de orde te stellen. Daarnaast ging zij in op het mensenrecht op
cultuur en het fundamentele belang van theater voor de menselijke
samenleving, dat door de overheid niet meer serieus dreigt te worden
genomen.
Cees Hamelink leidde als ceremoniemeester met vaste hand en welbespraakte
aanwijzingen het programma van deze avond.
Bovendien verzorgde hij als accordeonist in Het Bourgondisch Combo samen met Tamara Hoekwater, zang, en
Caspar Klos,
gitaar de fraaie muzikale omlijsting van deze avond.
De foto’s van deze ceremonie zijn gemaakt door Ingrid de Groot Fotografie
Download