Leef gezond – Test jezelf 1. Waarom ben je `s avonds ongeveer 0,8

advertisement
Leef gezond – Test jezelf
1. Waarom ben je ’s avonds ongeveer 0,8 cm kleiner dan ’s morgens?
2. Met welke formule bereken je je BMI?
3. Je opa is 1,82 m groot en heeft een massa van 78,4 kg. Bereken zijn BMI.
4. Welke BMI-waarden worden voor een volwassene als normaal beschouwd?
5. Benoem de aangeduide delen van de voedingsdriehoek.
1
6. Som twee aandoeningen op die het gevolg kunnen zijn van zwaarlijvigheid.
7. Geef een andere naam voor zwaarlijvigheid.
8. Waar of niet waar?
Waar
Niet waar
Voldoende beweging zorgt voor een
betere hechting van kalk op onze
botten.
Per dag moeten we ongeveer 0,5 l
drinken.
Vezels in bruin brood stimuleren de
darmwerking.
Antioxidanten zijn kankerverwekkende
stoffen.
9. Wat is cholesterol?
10. Wat kan het gevolg zijn van een te hoog cholesterolgehalte?
11. Wat zijn de drie belangrijkste voedingscomponenten?
2
12. Schrijf bij elke functie de naam van de juiste voedingscomponent.
Functie
Voedingscomponent
Betere opname van vitaminen
Vorming van hormonen
De groei van het lichaam
Worden omgezet in suikers
13. Welke effecten heeft nicotine op het lichaam?
14. Som drie ziekten op die het gevolg kunnen zijn van roken.
15. Welke nadelige effecten kan alcohol bij jongeren veroorzaken?
16. Welke kankers komen regelmatig voor bij overmatige drinkers?
3
17. Vul de tabel verder aan.
Grootheid
Symbool
Hoofdeenheid
Symbool
Kracht
Arbeid
Vermogen
18. Met welke formule bereken je arbeid?
19. Met welke formule bereken je het vermogen?
20. Een bouwvakker heeft een massa van 75 kg en draagt een zak cement van 25 kg
naar de eerste verdieping van een gebouw in 30 seconden. Hij overwint daarbij een
hoogteverschil van 3,20 m.
a) Bereken de aantrekkingskracht van de aarde op de bouwvakker.
b) Hoe groot is de arbeid die de bouwvakker levert?
c) Hoe groot is het vermogen van de bouwvakker?
4
Download