lezing door jos de kroon over zijn nieuwe boek over de ziel

advertisement
Eerder verschenen en nog leverbare titels van Jos de Kroon:
lezing door jos de kroon over zijn
nieuwe boek over de ziel, topologie
en effect van een leegte
datum: donderdag 13 september
plaats: selexyz van piere
aanvang: 20.00 uur entree € 2,50
jos de kroon
over de ziel,
topologie en effect van
een leegte
uitgeverij garant
isbn 9789044121391
Bestaat de ziel? Zo ja, wat is de aard ervan? Bezit
iedere mens een ziel? Bestaat de ziel voort na de
dood? Hebben dieren en planten ook een ziel?
Waar houdt de ziel zich dan op? Bestaat iets
eigenlijk wanneer je het niet kunt waarnemen?
De moderne psychiatrie als toegepaste wetenschap
laat een interpretatie van de ziel nauwelijks toe.
Psychische verschijnselen worden als louter hersenfuncties gezien. Dit heeft alles te maken met de
‘ontzielde’ maatschappij, waarin wij tegenwoordig
zijn ondergedompeld.
In dit boek wordt de materialistische manier van omgaan met een
begrip als ‘ziel’, kritisch tegen het licht gehouden en aangevuld met
prikkelende inzichten. Heeft de ziel niet veeleer een relationeel karakter, nauw verbonden met het verlangen dat mensen drijft en hun
betrokkenheid op de ander? En wat met de ziel van onze maatschappij? Hoe gaan we om met het feit dat er steeds iets onmeetbaars is,
dat de droom van perfecte efficiëntie weerstaat? Te meer, omdat deze
stoorzender zich in de dromer zelf lijkt te bevinden.
Jos A.M. de Kroon is psychiater en psychoanalyticus en heeft een
eigen praktijk in Eindhoven.
Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie? Uitgeverij Garant
ISBN 9789044117561 € 19,00
De psychiatrie is een weten dat van zich doet spreken. Maar waarop is
dit weten gebaseerd? Op de biologie? Op de psychologie? Op de
interactie tussen beide? Of weten we het gewoonweg niet en wordt
onze onwetendheid overdekt met vele verhalen over
de (psychopathologische) mens die allemaal wel wat waars bevatten
maar elkaar heel vaak tegenspreken of elkaar zelfs uitsluiten?
Schizofrenie tussen symptoom en subject. Een archeologie van de psychose
Uitgeverij Garant ISBN 9789044116847 € 21,90
In tijden van de biopolitiek (Michel Foucault) wordt schizofrenie
ge-zien als een ziekte van de hersenen. Maar al te graag omarmen
wij deze voorstelling van zaken, omdat ze vele problemen in de psychiatrie oplost: ze biedt een helder model, een aan te duiden oorzaak, een ontschuldiging van ouders en een eenduidige behandeling
met pillen en ‘management care’.
Nog afgezien van het feit dat we niet weten waar nu precies die
ziekte is gelokaliseerd, laat staan dat we de ziektekiem kennen,
moeten we constateren dat door de euforie van de medische wetenschap het schizofrene subject is zoekgeraakt.
Dit boek wil juist het schizofrene subject naar voren halen en zijn
symptomen laten spreken.
---------------------------------------------------------------------------------------------O Ik reserveer ……plaatsen voor de lezing van Jos de Kroon over zijn boek
Over de ziel bij selexyz van piere, Heuvel Galerie 190 en 232 Eindhoven, op
donderdag 13 september. Aanvang 20.00 uur. Entree € 2,50.
O Ik kan de lezing helaas niet bijwonen, maar reserveer graag .....ex. van een
gesigneerde versie van het boek Over de ziel (afhalen vanaf 14 september)
naam:dhr/mw*............................................................................................
adres:..........................................................................................................
postcode/woonplaats:................................................................................
telefoonnummer:.............................................................................
e-mail:.........................................................................................................
* aub doorhalen wat niet van toepassing is
U kunt deze bon - portvrij - zenden naar: selexyz van piere,
antwoordnummer 560, 5600 VB Eindhoven.
Of reserveren via e-mail: [email protected]
lees
verder
Download