PowerPoint-presentatie

advertisement
In deze dienst wordt door
ouderling Frank Roorda
een preek gelezen van
R.J.Vreugdenhil uit Lelystad
Voorlezer:
Dicky Roorda
We lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4,
1 Johannes 2: 23 - 3: 3
De preek gaat over: Zondag 46 en Marcus 14:36
Het eerste lied: Psalm 103: 1, 3, 5
Gezang 177: 1, 2 (GK 6)
Alle liederen worden geprojecteerd
.
.
Votum (175b)
Zegengroet
De zegengroet mogen we beantwoorden met
het gezongen amen
Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5
Gezang 177: 1, 2 (GK 6)
.
.
Psalm 103: 1, 3, 5
Psalm 103: 1, 3, 5
Psalm 103: 1, 3, 5
Gezang 177: 1a, 2a (GK 6)
.
.
.
Gezang 177: 1b, 2a (GK 6)
.
.
.
Gezang 177: 1a, 2a (GK 6)
.
.
.
Gezang 177: 1a, 2b (GK 6)
.
.
.
.
.
Votum en Zegengroet
Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5
Gezang 177: 1, 2 (GK 6)
Lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4,
1 Johannes 2: 23 - 3: 3
Zingen: Opwekking 136
Preek over Zondag 46 en Marcus 14:36
Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)
.
.
.
.
Votum en Zegengroet
Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5
Gezang 177: 1, 2 (GK 6)
Lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4,
1 Johannes 2: 23 - 3: 3
Zingen: Opwekking 136
Preek over Zondag 46 en Marcus 14:36
Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)
.
.
leadsingers en gemeente
.
Opwekking 136: 1, 2
.
.
leadsingers en gemeente
.
Opwekking 136: 1, 2
.
.
.
.
Votum en Zegengroet
Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5
Gezang 177: 1, 2 (GK 6)
Lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4,
1 Johannes 2: 23 - 3: 3
Zingen: Opwekking 136
Preek over Zondag 46 en Marcus 14: 36
Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
GOD ADOPTEERT JE: ‘ZEG MAAR VADER’.
1. door adoptie ben je opgenomen in de
familiekring
2. je mag net zo met Vader in gesprek als
zijn Zoon Jezus
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Romeinen 8: 15
U hebt de Geest ontvangen om Gods
kinderen te zijn,
en om hem te kunnen aanroepen met
‘Abba, Vader’.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Johannes 10:30
Ik en de Vader zijn een.
Johannes 14:11
Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Johannes 1:12
Wie in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Johannes 1:12
Wie in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden.
Johannes 20:17
Ga naar mijn broeders en zusters en zeg
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die
ook jullie God is.’
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Johannes 17:21
Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Johannes 17:21
Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn
Hebreeën 2:11
Hij schaamt zich er niet voor hen zijn
broeders en zusters te noemen.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1 Joh.3:1
Bedenkt toch hoe groot de liefde is die de
Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd, en
dat zijn we ook.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
GOD ADOPTEERT JE: ‘ZEG MAAR VADER’.
1. door adoptie ben je opgenomen in de
familiekring
2. je mag net zo met Vader in gesprek als
zijn Zoon Jezus
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Romeinen 8: 15
U hebt de Geest ontvangen om Gods
kinderen te zijn, en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Marcus 14:32-35.
Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane
heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven
jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam
Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij
voelde zich onrustig en angstig worden en zei
tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier
waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich
toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo
mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1. Bidden is iets heel persoonlijks
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Marcus 14:36
Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk,
neem deze beker van mij weg.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1. Bidden is iets heel persoonlijks
2. Met vertrouwen mag je contact zoeken met
Vader
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1. Bidden is iets heel persoonlijks
2. Met vertrouwen mag je contact zoeken met
Vader
3. Jezus vraagt heel vrijmoedig
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1. Bidden is iets heel persoonlijks
2. Met vertrouwen mag je contact zoeken met
Vader
3. Jezus vraagt heel vrijmoedig
4. Jezus bidt ook met verwachting
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Marcus 14:36b
Maar laat niet gebeuren wat ik wil,
maar wat u wilt.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1. Bidden is iets heel persoonlijks
2. Met vertrouwen mag je contact zoeken met
Vader
3. Jezus vraagt heel vrijmoedig
4. Jezus bidt ook met verwachting
5. Jezus maakt zich heel klein
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1. Bidden is iets heel persoonlijks
2. Met vertrouwen mag je contact zoeken met
Vader
3. Jezus vraagt heel vrijmoedig
4. Jezus bidt ook met verwachting
5. Jezus maakt zich heel klein
6. Met overgave
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
Marcus 14:37
Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te
slapen.
Marcus 14:39
Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde
woorden als daarvoor.
.
.
.
Tekst: Zondag 46 .
1. Bidden is iets heel persoonlijks
2. Met vertrouwen mag je contact zoeken met
Vader
3. Jezus vraagt heel vrijmoedig
4. Jezus bidt ook met verwachting
5. Jezus maakt zich heel klein
6. Met overgave
7. Jezus houdt vol om te bidden
.
.
.
.
Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 149 (NG 77)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 25: 1, 7
Zegen
.
.
Gezang 102a: 4a (GK 26a)
.
.
.
Gezang 102a: 4b (GK 26a)
.
.
.
.
.
Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 149 (NG 77)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 25: 1, 7
Zegen
.
.
leadsingers en gemeente
Gezang 149 a (NG 77)
leadsingers en gemeente
Gezang 149 b (NG 77)
.
.
Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 149 (NG 77)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 25: 1, 7
Zegen
.
.
.
COLLECTE Vandaag
Is de 1ste collecte voor de diakonie
en de 2de collecte voor de Kerk
.
Ik wil leven door uw Geest
en in waarheid, o Heer.
Alle liefde die ik heb,
leg ik hier voor U neer.
Ik geef alles op voor U
en houd niets apart.
Heer, aanvaard mijn offer nu,
mijn gebroken hart.
.
.
.
.
COLLECTE Vandaag
Is de 1ste collecte voor de diakonie
en de 2de collecte voor de Kerk
Jezus, wat kan ik doen,
mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij,
meer dan ik had verdiend.
Jezus, wat kan ik doen
tot eer van uw naam?
Neem dit lied aan als dank
voor wat U hebt gedaan.
Ieder woord schiet te kort
en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U
uit het diepst van mijn hart.
.
.
.
COLLECTE Vandaag
Is de collecte voor de Kerk
.
Heer, mijn dankbaarheid is groot
om wat U hebt betaald.
Door uw lijden en uw dood
werd mijn leven bepaald.
U nam alle schande weg
van mijn zonde en schuld
en hebt mij vanaf uw troon
met uw liefde vervuld.
.
.
.
.
.
COLLECTE Vandaag
Is de collecte voor de Kerk
Jezus, wat kan ik doen,
mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij,
meer dan ik had verdiend.
Jezus, wat kan ik doen
tot eer van uw naam?
Neem dit lied aan als dank
voor wat U hebt gedaan.
Ieder woord schiet te kort
en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U
uit het diepst van mijn hart.
2x
.
.
COLLECTE Vandaag
Is de collecte voor de Kerk
.
Ieder woord schiet te kort
en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U,
ik zing uit liefde voor U (2x)
uit het diepst van mijn hart.
Bloemenbezorging:
Vandaag: Evi in’t Anker
Volgende week: Joëlle Treurniet
.
Na collecte zingen we: Psalm 25: 1, 7
met voorzang leadsingers .
.
Psalm 25: 1, 7
.
voorzang door leadsingers
Naar u gaat mijn verlangen Heer
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
.
.
Psalm 25: 1, 7
Psalm 25: 1, 7
.
.
Zegen
De zegen mogen we beantwoorden
met het gezongen amen (182c)
.
.
.
.
De volgende kerkdienst is,
zo de Here wil,
zondag 1 september
om 9.30 uur.
Van harte welkom.
.
.
Download