leven met de Opgestane Ruud Bartlema – psalm 122 Laten we even

advertisement
leven met de Opgestane
Laten we even teruggaan in de tijd. In de
tijd van advent lazen we de verhalen over
de voormoeders van Jezus. We herinneren
ons vrouwen als Tamar en Ruth, vrouwen
die geen genoegen namen met een als
normaal beschouwde gang van zaken. In
hun verhalen maakt ‘het gewone’ plaats
voor iets dat ‘buiten gewoon’ is. Zoals de
verhalen van Jezus ook ‘buiten gewoon’
zijn, ons vertellen wie hij is: een rabbi,
goeroe, voorbeeld-mens, verlosser,
heiland, herder, Zoon van God, messias?
Bij iedere naam klonk een verhaal. Ieder
verhaal liet iets zien van die
wonderbaarlijke mens die hier ooit op
aarde rondliep. Veertig dagen lang leefden
we daarna toe naar Pasen. We volgden
Jezus op zijn weg in Jeruzalem: vanaf zijn
Ruud Bartlema – psalm 122
intocht in Jeruzalem tot aan zijn dood op
die heuvel vlak buiten Jeruzalem. Maar het verhaal ging door. In de paasnacht en op paasmorgen
hernieuwden we ons geloof dat Jezus niet aan de dood is gelaten, maar iedere dag opnieuw in ons
wil opstaan. Hoe dat – ooit, toen - gegaan is bij zijn leerlingen van toen: bij Thomas, bij Petrus? Hoe
dat - nu, hier - kan gaan bij zijn leerlingen van vandaag? Daarover gaat het in de weken tussen Pasen
en Pinksteren.
zondag 27 april: Johannes 20: 19-31
de eerste verschijningen van de Opgestane –
‘Ik wens jullie vrede
ds Cees van Steenis
zondag 18 mei: Johannes 14: 1-14
‘in het huis van mijn Vader zijn vele kamers’
verhaal halen
zondag 4 mei: Johannes 21: 1-19
de verschijning bij het meer van Tiberias –
‘hoedt mijn schapen’
ds Toos Wolters
zondag 25 mei Johannes 16: 16-24
‘je verdriet zal in vreugde veranderen’
ds Harry Pals
zondag 11 mei: Johannes 10: 1-10
de goede herder –
‘Ik ben de deur voor de schapen’
pastor Huub Schumacher
donderdag 29 mei: Lucas 24: 49-53
hij zegende hen, ging van hen heen, werd
opgenomen in de hemel
ds Toos Wolters – aanvang 10:00 uur
zondag 1 juni: Johannes 17: 1-13
‘ik bid voor hen, de mensen die u mij gegeven hebt
omdat zij van u zijn’
ds Toos Wolters
En dan wordt het Pinksteren. Maar daarover later meer.
Download