10-7-2016 - Trefpuntkerk Broek op Langedijk PKN

advertisement
Infoblad Trefpuntkerk Broek op Langedijk
Jaargang 22, nummer 28
Berichten voor donderdag 18.00 uur bij Jan de Jager,
Koningsspil 5, 1834 TG Sint Pancras
Tel.: 072 564 09 55, email: [email protected]
Koster: Kees Ekhart
Zondag 10 juli Thema: Als daar muziek voor is, wil ik dat horen ( Vasalis )
Voorganger: Prof. dr. B.J. Koet uit Heiloo
Ouderling van dienst: Marja Poortvliet
Lector: Mia Koedijk
Muzikale begeleiding: Cor Docter
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Welkom
Inleiding op de dienst
Stilte als voorbereiding op de dienst
Zingen: NLB 601
Onze hulp en Groet
Kyrie (gezongen): Eva's lied 15
"wij die zo vaak de belofte vergeten "
Gloria: NLB 150a
Gebed om de opening van de Schrift
1e lezing: uit Jesaja 35
Zingen: NLB 608
Moment voor de kinderen
Zingen: Wij gaan voor even....
Evangelielezing: Lucas 7: 18 - 35
Zingen: NLB 321
Overdenking
Meditatieve muziek
Zingen: NLB 324
Gebeden
Collecte
Zingen: Goz 112
Zegen
Zingen: Amen
Collectes,
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het Algemeen Diaconaal werk.
De tweede collecte is voor de kerk.
Zondag 17 juli is er om 10.00 uur een viering waarin voorgaat ds. B. Kramer uit Heiloo.
De organist is Jan van der Kamp
De bloemen gaan Mevr. Vinke-Pool, Dr. Manjoeroplantsoen 49, Broek op Langedijk.
Zij was 26 Juni jarig.
Een ieder is van harte uitgenodigd om na deze dienst een kopje koffie, thee of limonade te komen drinken
in het Trefpunt. Het infoblad is al vóór de zondag in te zien op onze website: www.trefpuntkerk.nl.
Via www.trefpuntkerk.nl is het ook mogelijk om de dienst rechtstreeks te volgen dan wel terug te luisteren.
Download