Aalsmeer zondag 3 januari 2016, Open Hofkerk om 10.00 uur Lied

advertisement
Aalsmeer zondag 3 januari 2016, Open Hofkerk om 10.00 uur
Lied voor de dienst: L 280 : 1, 2, 6, 7
Welkom en mededelingen
Dienst van de VOORBEREIDING
Moment van stilte
Groet
v. De Heer zij met U
A. OOK MET U ZIJ DE HEER
v. Onze hulp is de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed: …..Door Jezus Christus onze Heer.
A. AMEN
Zingen: Ps. 72 : 1, 6, 7
Gebed om ontferming
Zingen Glorialied: 150a : 1, 2
Dienst van het WOORD
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing eerste testament: Numeri 6 : 22 – 27
Zingen: L 418 : 1, 2, 3
Schriftlezing tweede testament: Romeinen 8 : 18 – 26
Zingen: L 902 : 1, 3, 4
Uitleg en verkondiging
Zingen: L 1010 : 1, 3, 4 (OP MELODIE VAN EéN NAAM IS ONZE HOPE)
Moment met de kinderen
In memoriam : J. v. Ackooy *13 – 1 – 1938
--|-- 24 – 12 - 2015
Zingen: Liedboek voor de kerken: 445 : 3
Dienst van het DELEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (NBG 1951)
Inzameling van de collecten
Zingen: L 416 : 1, 2, 3, 4
Zegen
Download