Theater aan de rivier de Kebar

advertisement
Programma: 11 september 2016
Nieuwe Serie: Ezechiël
Special: Startzondag
Theater aan de rivier de Kebar
Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom
9:45 start aanbidding
Uitnodiging voor aanbidding
Zingen: Breng ons samen (Sela)
Zingen: Opwekking 237 Jezus wij verhogen U
10:00 start ‘De Basis’
1. Opening
Welkom door Gastheer, aankondiging Thema
Zingen: Opwekking 767 Familie
Votum en Groet
Zingen: ELB 125 (opw 44) Geprezen zij de Heer (orgel)
Gebed
Thema: Theater….
11 september 2016
Gastheer: Wouter Krol
Lezer: Cor van der Werf
Gebed: Marian Bouwman
Organist: Anita Bunk
Band: Sing it out
Spreker: Gert Hutten
Toed: Rolf
2. Luisteren naar God
Lezen: Ezechiël 4: 1-5:4
Zingen: Psalm 67: 2+3 (orgel)
Preek: Theater aan de rivier de Kebar
Zingen: Opwekking 575: Jezus alleen
Zingen: Opwekking 40: Zoek eerst het koninkrijk van God (orgel)
3. Afsluiting…
Dank en gebed
Collecte en onder de collecte Afsluitende Mededelingen door gastheer
Zingen: Opwekking 769 Bouw uw koninkrijk
Zegen: Ga dan heen
Ontmoeting / Koffie
Singout
©Colofon: Van harte welkom in De Koepelkerk. Wij zijn een eigentijdse kerk midden in het hart van
de stad met een hart voor de stad. In ‘De Basis’ is er veel aandacht voor woord en gebed.
Daaromheen hebben we geregeld voor of na de dienst aanbidding en lofprijzing en er is veel ruimte
voor ontmoeting en gastvrijheid. Naast de grote dienst is er een kleine wijkdienst in de benedenzaal
van De Koepelkerk.
Download