Programma 21 februari 2016

advertisement
Programma 21 februari 2016
Special: Doopdienst
Doop
Lucas Driebergen (Zoon Geert en Willemiek) en
Noemi Heldoorn (dochter Hans en Soraya)
Thema:
Ben jij wedergeboren?
Welkom
Aanbidding
Zingen: Opwekking 627 Jezus licht in de duisternis
Zingen: Votum en Groet Sela
Zingen: hoort een woord van eeuwig leven…melodie: LvK 300
Hoort! Een woord van eeuwig levenChristus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
gaat vertolken alle volken
wat u werd geopenbaard!
Doopt hen in de naam des Heren,
Vader, Zoon en heil’ge Geest;
dat zij mijn geboden leren,
trouw en liefde allermeest.
Roept hen op zich om te keren,
roept hen tot het bruiloftsfeest!
Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn rijk zult gij gewagen –
gaat dan heen, gaat wereldwijd;
als gij valt, zal ik u dragen,
Ik ben met u, voor altijd
Gebed
Doop
Zingen: Dooplied Sela…
Doopvragen
Bediening Doop aan Lucas en Noemi
Zingen: Opwekking 599 Kom tot de Vader
Luisteren naar God
Lezen Johannes 2: 23-3: 21
Zingen: O God hoe diepingrijpend. (Melodie psalm 92 orgel)
O God, hoe diepingrijpend
hebt U ons mensen lief!
Dit kind ontgaat u niet,
U weet het te bereiken.
Verstrekkend is uw aandacht
U schrijft geschiedenis.
Wat ons het liefste is,
mag leven op uw adem.
O Heer, hoe diep gaan kind’ren
U, Jezus, aan het hart!
U zegt het zelfs apart:
Laat niemand hen verhind’ren!
U neemt hen in uw armen,
U zegent hoofd voor hoofd.
Wie als een kind gelooft
wilt U het hart verwarmen.
O Geest van God, hoe krachtig
geeft U Gods Liefde door!
Een kind gaat bij U voor,
in kleinheid bent U machtig!
Laat ons als kind’ren dromen,
verwachtend voor U staan.
Uw rijk mag binnengaan
al wie als kind wil komen!
Preek: ben jij wedergeboren?
Zingen: LL Psalm 103: 7 en 8
7. God heeft zijn troon een vaste plek gegeven.
De HEER is koning, hij regeert ons leven.
Dus engelen, geef hem alleen de eer!
Machtige wezens, ijzersterke helden,
die doen wat hij beveelt of wil vermelden,
aanbid hem, jullie dienaars van de HEER!
8. Aanbid de HEER, de schepping moet hem prijzen.
Laat heel zijn koninkrijk hem eer bewijzen.
En ik moet meedoen, ja, ik prijs de HEER.
Eer aan de Vader die om ons blijft geven.
Eer aan de Zoon door wie wij eeuwig leven.
Eer aan de Geest. Aan God alleen de eer!
Dank en gebed
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 699 Ik weet Hij leeft
Ga dan heen…
Zegen
Amen
Download