20140420T0930-Dorpskerk-L305

advertisement
Paasmorgendienst 2014
Paasmorgendienst in beide gebouwen
aanvang 09.30 uur
Welkomkerk
Voorganger:
ds. D. Verboom
Organist:
Ron van Halen
Bugel:
Marielle de Hoog
Dorpskerk
Voorganger:
ds. J. Schep
Organist:
Cor Hollestelle
Saxofoon:
Carla Breeman
Voor de dienst zingen we: Lied 624: 1, 2 en 3 “Christus, onze Heer...
De gemeente blijft zitten.
Het licht wordt door de ouderling van dienst binnengebracht en de Paaskaars wordt aangestoken.
Wij zingen:
“Licht, licht, alles wordt licht niets dan licht. Overal licht, alles is licht geworden”
Welkom
De gemeente gaat staan
Voorganger:
De Heer is opgestaan
Allen:
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.
Wij zingen: Lied 634: 1 en 2 “U zij de glorie…
(twee maal)
Votum en groet
Klein Gloria ( tekst afdrukken )
We gaan zitten
Gebed om Gods ontferming
We zingen Psalm 149: 1 en 2 “Halleluja, laat opgetogen...
Leefregel
Wij zingen Psalm 149: 5 “Nu zal, gelijk er...
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment met projectlied: “Samen op weg naar Pasen...
Refrein – 3 coupletten - refrein
Schriftlezing:
Lucas 24: 1-12
We zingen:
lied 623: 1 “O hart, spring op vol vreugde.....
Schriftlezing:
1 Korintiërs 15: 12-26
We zingen:
lied 623: 2 “Hij was door steen omsloten......
( met notenbalk )
Verkondiging “Hij is opgewekt”
Muzikaal intermezzo
We zingen: lied 632: 1 en 3 “Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt...
Gebeden
Inzameling gaven
( ondertussen kunnen de kinderen uit de oppas gehaald worden en komen de
kinderen terug uit de KND )
Wij zingen als slotlied ELB 122: 1, 2, 3 en 4 “Daar juicht een toon...
Zegen:
Amen ( met notenbalk )
Na afloop van de dienst wordt u van harte uitgenodigd om koffie, thee of limonade te drinken met
paasbrood
Vanmiddag bent u om 17.00 uur van harte welkom in de Dorpskerk.
Een feestelijk zangdienst met :
Voorganger: ds. W. Hendriks uit Mijnsheerenland
Organist:
Vincent van Dam
M.m.v.:
het Evangelisatiekoor o.l.v. Peter Sierreveld
Download