Kerst_liturgie

advertisement
Kerst liturgie:
Zingen: Gezang 138: 1 “Komt allen tezamen”
Welkom aan iedereen.
Zingen: (oude berijming) Gezang 1: 1,3,5 “Hoe zal ik u ontvangen”
Gebed
Lezen: Lucas 1: 26 – 38 (Maria en de engel)
Zingen: “Lofzang van Maria”. Gezang B: 1,3(oude berijming)of gezang 66: 1,3,6
Lezen: Lucas 2: 1 – 7 ( Geboorte van Jezus, Maria als moeder)
Gedicht: “Het begon in de Kribbe”
Zingen: bundel ‘Op toonhoogte’nr. 70 of Joh. de Heer nr. 613 “In Bethlehemstal”
*Muziek groepje
Lezen: Lucas 2: 8 – 19 (De Herders vertelden, Maria bewaarde de woorden in haar hart)
Zingen: bundel ‘Op toonhoogte’nr. 81 of gezang 145: 1,2,3 “Nu zijt wellekome”
Lezen: Mattëus 2: 9 – 12 (Wijzen uit het Oosten vonden het kind met Maria)
Gedicht: “De weg is vrij”
Zingen: Gezang 134: 1,2,3 “Eer zij God in onze dagen”
Pauze
*Muziek groepje (bedanken van het muziekgroepje)
Kerstverhaal
Zingen: Gezang 143: 1,2,3 “Stille nacht, heilige nacht”
Bedanken van de organist en de kerstcommissie.
Dankgebed
Zingen: “Ere zij God”
-Bij de uitgang is er nog een presentje voor iedereen.
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.
Download