Preekblad zondag 25 juni 2017 De Poort en de Bethelkerk

advertisement
Preekblad voor zondag 25 juni 2017 – Poort en Bethel (’s middags preekbespreking)
Te zingen
Gezang 302, Psalm 147: 4, Psalm 119: 1 / Psalm 2: 7, Psalm 19: 1 en 4, Gezang 75: 2, Gezang
394
Schriftlezingen
Romeinen 3: 9-31 en 1 Korinthe 1: 18-24
Tekstgedeelte voor de preek
Dordtse Leerregels III/IV, art. 4-6 (te vinden achterin heel wat bijbeltjes)
Stel: je bent heel ziek. De normale dokter kan je niet beter maken. De knapste dokter uit het
ziekenhuis ook niet. Alleen een dokter uit Amerika kan dat. En die doet dat ook. Zo lijden we
allemaal aan een ziekte: de zondeziekte. Hoe kunnen we daarvan beter worden? In de wereld
om ons heen is geen medicijn. Je wordt ook niet beter door netjes te leven. Jézus is het medicijn:
wie gelooft in Hem, wordt beter!
Redding voor zondaren
(1) niet door natuurlijk licht: Wij hebben vragen over Gods aanwezigheid. Kritisch
tegengeluid vanuit Romeinen 1: wij hebben God zelf uit deze wereld gedrongen. Hij trekt Zich
terug vanwege ons dienen van afgoden. Daardoor de wereld en onszelf als Gods beeld vernield.
Onszelf al die vragen over God op de hals gehaald. God laat nog wel van Zich horen: er is enige
kennis van Hem, besef goed/kwaad, zelfdiscipline. Maar langs deze weg wordt niemand gered.
(2) niet door de wet: Israël moet een licht zijn in een donkere wereld, maar het is dat niet. Het
hebben van de wet verandert niets, omdat die niet onderhouden wordt (Rom. 1/3. Zo ook de
DL: de wet is goed, maar door de zonde geeft ze niet het leven. Wel overtuigt de wet van zonde.
Denk dus niet dat eigen gehoorzaamheid je kan redden. Maar de wet openbaart hoe slecht je
ervoor staat, dat je eigen doen niet helpt. Zo leert de Geest uitzien naar het échte Geneesmiddel.
(3) maar door het Evangelie: Na het voorgaande valt in DL III/IV art. 6 het volle licht op
Jezus: Hij alleen redt! Het Evangelie van de Gekruisigde wordt door iedereen afgewezen (zie 1
Kor. 1). Terwijl er geen ander reddingsmiddel is… God roept met Zijn kracht mensen tot geloof
(1 Kor. 1). DL wijzen op ‘de kracht van de Heilige Geest’. Zo worden harten geopend en
mensen tot geloof gebracht. Besef dat Jezus nog de enige Redding is en nog wordt aangeboden.
Vragen ‘voor bij de koffie’ – per aandachtspunt twee vragen
1.In de preek ging het over pubers die lastige vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld naar Gods
rol en aanwezigheid. Heb je daar ervaring mee en hoe ga je daarmee om?
2.Kun je God vinden en dienen buiten de kerk, in de natuur? Waarom wel/niet?
3.Herken je dat het ons ingebakken zit om door eigen doen het met God in orde te willen maken?
4.Kun jij aan je pubers thuis uitleggen waarom ze Jezus nodig hebben?
5.Is afwijzing van het Evangelie over de Gekruisigde een vreemde zaak?
6.Wat leer je over het werk van de Heilige Geest?
Download