Het Evangelie van Jezus Christus

advertisement
De meeste mensen denken dat de boodschap van het Evangelie is, dat
Jezus Christus voor onze zonden is gestorven, zodat wij na het sterven van
ons lichaam voor eeuwig in de hemel bij God mogen wonen. Maar dat is
niet wat de Bijbel leert.
De ware boodschap van het Evangelie is dat God bij en in ons wil komen
wonen. En wel hier op aarde! En Zijn intrek in ons betekent dat Hij van ons
een ‘nieuwe schepping’ maakt. Het is Zijn bedoeling om voor eeuwig in en
door ons op aarde te wonen. Het Evangelie van Jezus Christus is niet de
boodschap van het leven na de dood. Het is de boodschap van de wedergeboorte. Het is de boodschap van de overgang van dood naar leven in
het hier en nu!
Het Evangelie van Jezus Christus gaat over herschepping, opnieuw geschapen worden naar het beeld en gelijkenis van God, om te heersen op
deze aarde. Dat is Gods oorspronkelijke plan en dat is nog steeds Zijn plan.
De verkeerde nadruk op ‘straf - beloning’ die in religie wordt gelegd vormt
een belemmering om de ware boodschap te begrijpen die Jezus Christus kwam brengen. De nadruk op ‘straf’ en het ‘hiernamaals’ stamt uit de
Griekse Filosofie en is fundamenteel niet-Bijbels. De nadruk op ‘straf - beloning’ creëert ook een angstig, passief christendom, bang om fouten te
maken, dat alleen maar bezig is het ‘ticket’ naar de hemel veilig te stellen.
Het Evangelie van Jezus Christus
Het Evangelie van Jezus Christus
Het Evangelie
van
Jezus Christus
Maar het is Gods wil dat wij gaan wandelen in het zoonschap. Kinderen van
God worden en ons als zodanig gaan beschouwen EN gedragen. Het is
Gods wil dat de kinderen van God openbaar worden. En wel hier op aarde.
De hemel is tijdelijk!! De aarde is onze eeuwige bestemming!
Jan Vossen
Over de auteur:
Jan Vossen is geroepen als leraar in het Lichaam van Christus om de gelovigen op te bouwen tot volwassen zoonschap in Christus Jezus. (Efeziërs
4:11-14) Hij geeft ‘School voor genezing’, 5 daagse trainingen aan groepen in Nederland en België. Hij geeft les als bijbelleraar
aan het Charis Bible College Nederland en spreekt in
gemeentes in Nederland. Daarnaast geeft hij mede leiding aan een op genade gebaseerde geloofsgemeenschap in Alkmaar. Zijn onderwijs is o.a. te volgen op Youtube kanaal: Uit genade door geloof.
Jan Vossen
Download