PowerPoint-presentatie

advertisement
het ABC van het
evangelie
19 februari 2017
Hendrik Ido Ambacht
A. Christus stierf
B. Christus werd begraven
C. Christus werd opgewekt
D. Christus werd gezien
• God wilde wel verder met deze wereld, maar Hij
wilde ook dat de mensheid gestraft zou worden
voor de opstand tegen Hem en voor alle zonden
die daarna, elke dag maar weer, werden en
worden gedaan. God zag dat geen mens in staat
zou zijn om die straf te dragen en om Zijn toorn
te stillen (…) Hij besloot om Zijn eigen Zoon als
mens op de aarde geboren te laten worden.
Zodat Hij, (…) de straf over de zonden zou
kunnen dragen en zo Gods toorn zou kunnen
stillen.
• Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij
ontvangen vergeving en vrede.
• Wie heeft God gezonden om in onze plaats de
straf voor onze zonden te dragen? DE HERE
JEZUS.
• Vraag: Mijn man en ik geloven dat God aan
Christus de zonde van Zijn kinderen gestraft
heeft en dat allen die in Hem geborgen zijn, niet
zelf de straf hoeven te dragen maar dat Christus
in hun plaats is gegaan.
• Enz.
Download