Vrijdag 20 januari 2017 Psalm 63 – Verlangen naar God

advertisement
Voorbereiding Heilig Avondmaal (Luisteren –Lezen –Overdenken –Bidden)
Maandag 16 januari 2017
Vrede en genade van Christus
Luisterlied: Laat ons samen één zijn | Sela
Lezen: Jesaja 2: 2 - 4
De vrede van Christus. We begonnen het nieuwe jaar er mee. Dit toekomstvisioen zet ons keer op
keer op het spoor van Zijn vrede. Gods genade en vrede gaan hand in hand. Het is ons begin- en
eindpunt. Maar ook onderweg worden we hier keer op keer aan herinnerd. In deze week van
voorbereiding mogen we dat onszelf steeds opnieuw voor ogen stellen, ook als we zien dat ons leven
op zoveel manieren geen recht doet aan Gods genade en vrede.
Censura morum: 19:00 uur – 19:30 uur in de studeerkamer van de pastorie.
Dinsdag 17 januari 2017
Gods verlossing
Luisterlied: Op u mijn Heiland | Sela (lied 5)
Lezen: Jesaja 35: 1 - 4
Wat is onze hoop? Dat Jezus Christus voor ons volkomen verlossing gebracht heeft! Als ons hart een
woestijn is en we met knikkende knieën bij God komen, dan durven we misschien niet. Als een kind
die iets ergs komt opbiechten en haast niet durft. Maar wat een genadige reactie krijgen we van de
Vader! Zo genadig dat woestijnen welig zullen bloeien. Dan doordringt Zijn zachte glans ons gemoed.
Woensdag 18 januari 2017
God is ons tot hulp
Luisterlied: Psalm 118 vers 7, 11 en 14 - De HEER is mij tot hulp en sterkte
Lezen: Psalm 118: 14 - 18
Er wordt gezongen van verlossing en van Gods kracht die ervaren mag worden. De bron van leven, de
levende God, die ook ons het leven geeft. Die de straf van de zonde: de dood, heeft overwonnen.
Wat kunnen wij dan anders dan in liefde en aanbidding neerknielen bij Zijn voeten? Aan die tafel
wordt zichtbaar wat God voor ons gedaan heeft.
Donderdag 19 januari 2017
De weg van Christus gaan
Luisterlied: opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid. (lied 189)
Lezen: Jesaja 35: 5 - 10
In Jesaja lezen we verder over hoe God alles goed en recht zal maken! Er wordt gesproken over een
heilige weg die bewandelt wordt door de verlosten van God. Deze weg is de Heere Jezus. En als je die
weg volgt, dan kun je niet dwalen en heeft de duivel geen vat meer op je.
Vrijdag 20 januari 2017
Psalm 63 – Verlangen naar God
Luisterlied: Psalm 63 vers 1, 2 en 3 - O God, Gij zijt mijn toeverlaat
Lezen: Psalm 63: 2 - 6
Zoals die vrouw die aan de voeten van de Heere Jezus kwam, zo mogen wij verlangen bij Hem te
komen! Omdat we bij Hem iets zien wat niet van deze aarde is, maar Goddelijk. Een genade en vrede
die ons kan laven. En tegelijk omdat we merken dat de wereld om ons heen ons veel kan geven, maar
niet die diepste rust en geborgenheid.
Zaterdag 21 januari 2017
Voorbereidingsuur 19:00 – 20:00
Luisterlied: opwekking 167 Samen in de naam van Jezus.avi (lied 251)
Lezen: Jesaja 61: 1 - 3
Vanavond bereiden we ons samen voor op het Heilig Avondmaal! Morgen mogen we samen
verwonderd zijn dat de tafel weer voor ons gedekt staat.
Zondag 22 januari 2017
Psalm 89 – Lof en eer
Luisterlied: Psalm 89 vers 1, 7 en 8 - 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên Lezen: Psalm 89: 16 - 19
We mogen de Heere God de lof geven voor wat Hij ons gegeven heeft. Hij heeft ons rechtvaardig
gemaakt. In die vreugde en vrijheid mogen wij weer verder gaan. Gesterkt en gevoed om tot licht te
zijn voor de mensen om ons heen en dicht bij Hem te blijven.
Luister de liederen op de Facebookpagina van de kerk; te bereiken via kerkvannieuwpoort.nl
Download