powerpoint - HAALEENTIEN.NL

advertisement
WAT EEN LANDSCHAP
TAAK 1
ZEEKLEI
5.000 JAAR V.
CHR.
 NEDERLAND
ZAG ER UIT
ALS EEN
WADDENZEE

ZEEKLEI
ZEEKLEI
ZEEKLEI




EILANDEN VOOR DE KUST
BIJ VLOED KOMT ER ZEEWATER ACHTER
DE EILANDEN
HET ZEEWATER KOMT TOT RUST
KLEIDEELTJES ZAKKEN NAAR DE BODEM
PLANTENGROEI
OP HET
NIEUWE
LAND KOMT
PLANTENGROEI.
HET IS WEL
DRASSIG EN
NAT: MOERAS
PLANTENGROEI
PLATENGROEI
LAAGVEEN
LAAGVEEN

DE PLANTEN GAAN DOOD

PLANTEN VERGAAN NIET ALS
ZE ONDER WATER KOMEN

PLANTEN WORDEN OMGEZET
IN LAAGVEEN
LAAGVEEN
ONTGINNING VAN LAAGVEEN
LAAGVEEN ONTGINNING
TURFSTEKEN
TURF
TURF
POLDERS




EEN POLDER KUN JE HERKENNEN AAN HET
PLATTE LANDSCHAP, ZONDER HEUVELS OF
BERGEN.
RONDOM DE POLDER LIGGEN DIJKEN.
DIJKEN ZORGEN ERVOOR DAT DE POLDER NIET
OVERSTROOMD.
VAAK ZIJN ER WEILANDEN MET KOEIEN OF
AKKERS WAAR ALLERLEI GEWASSEN
VERBOUWD WORDEN, ZOALS KOREN OF
ROGGE.
POLDERS



DE DIJK ZORGT DAT ER GEEN WATER VANUIT
DE ZEE IN DE POLDER KAN LOPEN.
MAAR ALS HET LANG REGENT, DAN KAN EEN
POLDER TOCH VOL LOPEN MET WATER.
DAAROM WERDEN ER SLOTEN GEGRAVEN.
IN EEN POLDER ZIJN HEEL VEEL SLOTEN. EEN
SLOOT BRENGT HET REGENWATER WEER
TERUG NAAR DE ZEE OF NAAR EEN RIVIER OF
EEN KANAAL.
SLOTEN IN POLDERS
POLDERS
MOLENGANG
MOLENGANG
STOOMGEMAAL
STOOMGEMAAL
POLDERS
POLDERPEIL
Download