WORD NU LID

advertisement
VERBETER DE
AOW EN HET
AANVULLEND
PENSIOEN
WORD NU LID !
Ga naar fnv.nl/lidmaatschap
EEN GOED PENSIOEN
VOOR IEDEREEN
VERBETER DE AOW
EEN BETER AANVULLEND
PENSIOEN
De AOW-leeftijd is te snel verhoogd. Grote groepen
gepensioneerden vallen hierdoor in een AOW-gat en
De FNV maakt zich sterk voor een goed pensioen met de
komen in – soms grote – financiële problemen. Veel
kracht van collectief opbouwen en collectief risico’s delen.
mensen vallen eerder uit door arbeidsongeschiktheid of
Zo vermijden we dat er pech- en gelukgeneraties ont-
raken werkloos. En werkenden zijn bang dat ze de latere
staan. Een goed individueel pensioen bouw je op door
AOW-leeftijd niet op een gezonde manier zullen halen.
samen te delen in voor- en tegenspoed. Op dit moment
De koppeling van de AOW aan de levensverwachting
gooit de extreem lage rente roet in het eten. Hierdoor
moet anders.
dreigen sommige generaties de dupe te worden.
DE FNV ZEGT:
DAAROM WIL DE FNV:
• Invoeren van een flexibele AOW met betere uit­
• geen kortingen op pensioenen.
tredings­mogelijkheden voor zware beroepen en
lagere inkomens.
• Niet meer automatisch koppelen van de
AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Als we
• informatie voor deelnemers over hun persoonlijk
aandeel in het pensioenvermogen (PAPV).
• snel een nieuw stabieler en minder rentegevoelig
pensioencontract, gericht op de lange termijn.
gemiddeld langer leven, dan de helft naar langer
doorwerken en de helft naar pensioen.
• Verhoog de AOW-uitkering door die te koppelen
aan de verdiende lonen.
GEEN NIEUWE VERHOGING AOW-LEEFTIJD!
SAMEN DELEN DE ALLERSTERKSTE KEUZE!
Uitgave Stichting FNV Pers in opdracht van FNV | Januari 2017 | DTP Studio FNV | Order 16802 | 62095
Tijdens de financiële crisis is er veel te veel bezuinigd op de AOW en op aanvullende pensioenen.
Nu de economie weer groeit moeten de AOW en het aanvullend pensioen worden verbeterd.
Download