op weg naar een sociaal duurzame samenleving

advertisement
‘OP WEG NAAR EEN
SOCIAAL DUURZAME
SAMENLEVING’
UITNODIGING BIJEENKOMST
14 APRIL 2016
Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst ‘Op weg naar een sociaal duurzame samenleving’.
Wij zouden graag zien dat een aantal organisaties die zich herkennen in een sociaal duurzame agenda, de krachten bundelen en elkaar versterken. Het eerste doel is om elkaar te
versterken bij het beïnvloeden van de politieke verkiezingsprogramma’s die rond de zomer
dit jaar vorm krijgen.
Dit vanuit onze sterke overtuiging dat de toekomst van Nederland het beste gediend is met
een agenda waarbij mensen centraal staan, waarbij zorg voor milieu en omgeving meer
­prioriteit krijgt en niet het winstdenken en elitair individualisme.
We willen met elkaar komen tot een manifest waarin onze sociaal duurzame agenda kort en
krachtig is verwoord.
Datum: 14 april 2016
Tijd: 14.30 uur
Locatie: De Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag..
PROGRAMMA
14.30 uur:inloop
15.00 uur:
aftrap en intro
15.10 uur:
A rmoedebestrijding
De Sociale Alliantie, voorzitter Willem Jelle Berg, tevens lid DB CNV
15.25 uur:Zorg
NVN, directeur Hans Bart
15.40 uur:Werk en onderwijs
FNV, voorzitter Ton Heerts
15.55 uur:Wonen
Woonbond, directeur Ronald Paping
16.10 uur:Duurzaamheid
MVO Nederland, directeur Willem Lageweg
Greenpeace, directeur Sylvia Borren
Natuur en Milieu, directeur Tjerk Wagenaar
17.00 uur: Afsluiting met manifest, waarna borrel
Elke spreker houdt een korte inleiding van ongeveer 5 minuten,
16159 | 59224
waarna vragen, opmerkingen en debat met de zaal rondom het thema.
Wij hopen op uw komst. Wilt u zich vóór 1 april willen aanmelden
bij Mirjam van Leussen, FNV: [email protected]
Download