23-01-17 A-4 Globaal plan voor nieuw project voor het

advertisement
Concept 23 01 2017
Globaal plan voor een nieuw project voor het
Solidariteitsfonds FNV
Dit formulier is bedoeld voor het beschrijven van een project-idee wat nog niet helemaal uitgewerkt
is of hoeft te zijn. Dit kan gebruikt worden voor een eerste discussie binnen je WIS/WIZ of werkgroep
om te polsen of er voldoende draagvlak is voor het idee. Aanvullingen etc zijn uiteraard altijd
mogelijk.
Land:
Uitvoerende organisatie:
Wat is het globale probleem waar
het project aan wil werken:
Wat is het voornaamste doel:
Wat zijn globaal de activiteiten:
Is er aandacht voor specifieke
doelgroepen (vrouwen, LGBTI,
migranten, anders):
Projectperiode:
Geschatte globale kosten:
Betrokken FNV sector en/of
netwerk:
Enkele redenen waarom dit een
goed project zou kunnen zijn om
voor te leggen aan het FNV
Solidariteitsfonds:
Download