oproep netwerkroze

advertisement
DISCRIMINATIE LHBTI-VLUCHTELINGEN
Beste collega,
Wij vragen om uw hulp.
Wij vragen u actie te ondernemen als u een asielzoekerscentrum in uw regio heeft. Via het COC
en de pers horen wij dat LHBTI- asielzoekers in de centra ernstig worden gediscrimineerd. Zij
worden gepest, uitgescholden en (fysiek) bedreigd. Hun veiligheid is niet gegarandeerd. Binnen 2
weken zijn 15 ernstige klachten ontvangen door het COC. Wij vermoeden dat dit het topje van de
ijsberg is.
Wij vragen u om in contact te treden met de leiding van het asielzoekerscentrum, de lokale politiek
en het COC om de volgende punten te bereiken:
•
Het op korte termijn aparte opvang bieden voor homoseksuele asielzoekers tot hun veiligheid
gegarandeerd kan worden (Amsterdams model).
•
Het structureel trainen van alle personeelsleden van AZC’s, zodanig dat zij beter om kunnen
gaan met asielzoekers die LHBTI-Vluchtelingen bedreigen.
•
Het benoemen van een vertrouwenspersoon in het AZC, waar LHBTI-asielzoekers met klachten
terecht kunnen.
•
Het op korte termijn starten van inburgeringsprogramma’s, waarbij de normen en waarden die
wij kennen tegenover homoseksuelen worden overgedragen.
Wij vragen uw medewerking om op te komen voor deze groep die ernstig wordt gediscrimineerd.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ger Rolsma, voorzitter van het Netwerk
Roze FNV op nummer 06-54218450
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Ger Rolsma
Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.
Boerhaavelaan 1
2713 HA Zoetermeer
Postbus 3010
2700 KT Zoetermeer
T 088 368 0 368
F (079) 35 21 226
I www.fnv.nl
KvK 40 53 18 40
Download