Info Flash SPW: instructies mbt aanpassingen voor

advertisement
Info Flash SPW: instructies m.b.t. aanpassingen voor personen met beperkte mobiliteit en IFasttoegang + algemene herhaling
Om duidelijkheid te scheppen m.b.t. aanpassingen voor personen met beperkte mobiliteit vindt u
hierna enkele instructies die wij u vragen na te leven in uw toekomstige ‘TPMR/PBM’-dossiers om de
kwaliteit en de uniformiteit van de dossiers te garanderen, met name voor IFast.
Opstellen van het dossier:
Subject van het Bevasys-dossier: e6*EVA2015* ????*00 Handicap SH of Handicap SG (SH=vervoer
van persoon met beperkte mobiliteit / SG=aanpassing aan het rijden)
1 Inhoudsopgave
2 Beschrijving van de aanvraag
Beschrijving van de wijzigingen
Naam en gegevens van de aanvrager
Attesten FOD Sociale Zekerheid, CARA
3 Foto’s (basisvoertuig en uitgevoerde aanpassingen); aan de hand van de foto’s kunnen we de
configuratie van de deuren zien die op het COC onnauwkeurig kan worden aangegeven, bijv. één of
twee zijdelingse schuifdeuren, wat aanvaardbaar is voor een reeks maar niet voor een alleenstaand
geval.
4 Inschrijvingsbewijs (leesbare kopie)
5 COC (leesbare kopie)
6 Toegang tot de constructeursgegevens of gegevens aan de hand waarvan de compatibiliteit van de
installatie wordt aangetoond (specifieke montage voor een merk/model, gedetailleerde instructies
enz. …)
7 Gedetailleerd plan
van de afmetingen indien gewijzigd
van de wijzigingen (bevestiging aan de bodem, constructie …)
8 Inlichtingenfiche
9 Checklists of rapporten van gedeeltelijke goedkeuringen
10 Berekening van de gewichtsverdeling (indien nodig: bijv. in geval van rolstoel, wijziging van het
aantal plaatsen en/of laadruimte …)
Bij rolstoelen moet een massa van 160 kg worden gerekend.
11 Behoorlijk ingevulde individuele goedkeuringsfiche
Met als opmerking m.b.t. dit laatste punt:
In punt 0.2 variant en versie moet N/A worden opgegeven
In punt 0.2.2 variant/versie moeten de variant en de versie worden opgegeven van het basisvoertuig
vermeld op het COC eerste fase
Punt 13 en 13.2 zijn identiek en geven de massa in rijklare toestand na aanpassingen aan (op basis
van weegticket met bestuurder van 75 kg en brandstoftank voor 90% gevuld) of door bij de waarde
op het COC het gewicht van de toegevoegde uitrusting te tellen (bediening op afstand,
toegevoegde pedalen …)
Voor andere aanpassingen wordt een systematische weging van het voertuig gevraagd.
Vergeet niet om de maximumsnelheid op te geven in vak 29.
In punt 51 moet voor aanpassingen voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit
(verlaging van de laadvloer ...) ‘SH’ worden opgegeven, voor rijhulpmiddelen moet ‘SG’ worden
opgegeven (idem in de subject van het Bevasys-dossier om het juiste bedrag te factureren).
In het geval van voertuigen M1 kunnen euro 5b’s niet meer worden ingeschreven. U moet het bewijs
leveren dat het voertuig op voorraadlijsten staat.
De scope van uw COP moet bijgewerkt zijn voor de VPBM’s, zie tab VPBM in de verlengingsaanvraag.
Voor sommige types aanpassingen vragen we een controle bij de eerste installatie, hetzij uitgevoerd
door ons, hetzij via een laboratorium.
Download