leden, die wonen in de gemeenten Eijsden-Margraten

advertisement
Uitnodiging aan alle FNV- leden, die wonen in de
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg
die behoren tot
voor de speciale
op
in het
NETWERK LOKAAL FNV MAASTRICHT-HEUVELLAND
vergadering bestuursverkiezingen en
themabijeenkomst ‘actuele stand van zaken pensioenen’
maandag 23 november (19.30 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur)
Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht
In het afgelopen jaar hebben de verschillende vakbondsafdelingen van de FNV-bonden ABVAKABO
FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV KIEM en FNV Sport zich verenigd in het nieuwe NETWERK
LOKAAL FNV MAASTRICHT-HEUVELLAND. Met die bundeling wil de FNV in het gebied van
Maastricht en Heuvelland de zichtbaarheid van de FNV vergroten. Ook wil de FNV hiermee de
vakbondskracht in dit gebied naar het gemeentelijk beleid versterken. Wij maken ons grote zorgen
over de belangen van burgers en onze leden als het gaat om werkgelegenheid, inkomen en zorg. In
2016 wil het NETWERK LOKAAL FNV MAASTRICHT-HEUVELLAND daarom sterk voor de dag
komen. Dat kan alleen door samen met vakbondsleden deze uitdaging aan te gaan en het
vakbondswerk te gaan uitvoeren. DAAR HEBBEN WE JOU OOK BIJ NODIG!
AGENDA 23 NOVEMBER:
1. Bestuursverkiezingen (19.30 uur)
Het nieuwe NETWERK LOKAAL FNV MAASTRICHT-HEUVELLAND zoekt kandidaten voor het
eerste, nieuw te kiezen netwerkbestuur. De verkiezing van het nieuwe netwerkbestuur doen we
tijdens deze vergadering.
Iets voor jou? We zoeken vakbondsleden, mannen en vrouwen, die zich hiervoor kandidaat willen
stellen. Het is een uitdagende vakbondstaak om leiding te geven aan het verder opbouwen van het
nieuwe lokale netwerk in Maastricht-Heuvelland. Zou jij je kandidaat willen stellen? Stuur dan, uiterlijk
9 november 2015, een email aan [email protected]. Vermeld bij je aanmelding als kandidaat
graag: naam, lid van welke bond, motivatie om dit te doen en eventueel ervaring met vakbondswerk.
Na jouw aanmelding gaan we alle kandidaten onder de aandacht brengen.
De verkiezingen gebeuren via kiesgroepen per gemeenten, zodat iedere gemeente ook
vertegenwoordigd is in het netwerkbestuur. De precieze verdeling van het aantal bestuursleden per
gemeente vindt u op de website www.lokaalfnv.nl/regio/maastricht-heuvelland. Op die website treft u
ook nadere informatie over waarom lokale vakbondskracht belangrijker dan ooit is en u vindt er ook
een functieprofiel van een bestuur lokaal netwerk. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris a.i.
Huub Esten, telefoon 06 22434176, email [email protected].
2. De uitdagingen voor 2016
Wat staat ons te wachten in 2016? Welke belangen van burgers en onze leden staan op het spel?
Welke speerpunten heeft de FNV voor het volgend jaar? Welk vakbondswerk willen we graag gaan
uitvoeren in 2016?
We presenteren ook het voorstel voor het Werkplan en Begroting 2016. En we horen graag van jou
wat jij voor het volgend jaar belangrijk vindt. Het voorstel voor het werkplan ligt bij aanvang van de
netwerkvergadering voor je klaar.
3. Actuele stad van zaken Pensioenen (ca 21.00 uur)
De pensioenwereld is flink in beweging en men wil het pensioenstelsel behoorlijk gaan veranderen.
De FNV vindt dat het huidige pensioenstelsel nog steeds het beste van de wereld is. Nergens in de
wereld is zoveel gespaard in de pensioenpotten als in Nederland, daarom zeggen we: behoud wat
bewezen is uitstekend te zijn en pas op onderdelen het stelsel aan zoals voor ZPP-érs en het
makkelijker overdragen van pensioenrechten tussen pensioenfondsen onderling wanneer iemand van
pensioenfonds moet wisselen.
Maar het belangrijkste is dat weer zo spoedig mogelijk de pensioenen worden geïndexeerd zodat de
koopkracht van het pensioen wordt gehandhaafd en zelfs verbeterd. Met een totaal van
€ 1.400.000.000.000 aan pensioenvermogens, uw uitgesteld loon, moet dat zeker mogelijk zijn. Ja, u
leest het goed: 1400 miljard zit in de pensioenkassen.
Op basis van de laatste stand van zaken wordt op de pensioenkwestie nader ingegaan.
De FNV gaat acties voeren in het kader van “Red Koopkracht Pensioenen”. Er worden regionale
bijeenkomsten georganiseerd en op 24 november 2015 is er een grote demonstratie in Den Haag.
De politiek gaat gewoon door met de koopkracht van senioren op allerlei gebied verslechteren. Alleen
massaal verzet kan dit stoppen. We rekenen ook op uw inzet hierbij.
NOTEER DUS NU ALVAST 24 NOVEMBER 2015: GROTE DEMONSTRATIE IN DEN HAAG.
DOE MEE!!
Graag tot ziens in het Trefcentrum op 23 november 2015 bij de start van ons nieuw sterk Netwerk
Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland.
Met vriendelijke groet,
Steven Schneemann
voorzitter a.i. Netwerk Lokaal FNV Maastricht-Heuvelland
(22-10-2015)
Download