Wie is pensioenbewust in Nederland

advertisement
Wie is
pensioenbewust in
Nederland?
SER-conferentie
Pensioenbewustzijn
13 November 2007
Henriëtte de Lange
Wat is Pensioenbewustzijn?
 Weten wat ik krijg als ik
– met pensioen ga
– dood ga
– arbeidsongeschikt word
 Weten is genoeg
 Actie ondernemen, prima
Stichting Pensioenkijker.nl
Opgericht in
2004 op
initiatief van
CSO

















CNV
CNV Jongeren
Consumentenbond
CSO
FNV
FNV Vrouwenbond
MKB Nederland
NBVA
Nibud
Ombudsman Pensioenen
Stichting OPF
Stichting de Ombudsman
SPO Pensioenopleidingen
Unie van Beroepspensioenfondsen
Verbond van Verzekeraars
Ver. v. Bedrijfstakpensioenfondsen
VNO-NCW
Stichting Pensioenkijker.nl
 Doelstelling
– Vergroten pensioenbewustzijn
– Het bieden van onafhankelijke
niet-commerciële informatie
– Vergroting transparantie
 Campagnes
 Site, meer dan 1 miljoen bezoekers
 Brochures
Pensioenbewustzijn in 2004 / 2007
 Heeft u zich in de afgelopen twee
jaar wel eens de vraag gesteld met
hoeveel geld u het moet doen tijdens
uw oude dag?
 Ja 36% / 32%
 Nee 52% / 52%
 Nee, daarvan ben ik goed op de
hoogte 12,5% / 15,4 %
 Ja, gevolgd door actie 45% / 51%

Zorg voor de nabestaanden
 Hebt u zich in de afgelopen twee jaar
wel eens de vraag gesteld met
hoeveel geld uw partner en/of
kinderen het moeten doen?




ja
nee
nee, ik ben daarvan al
goed op de hoogte
32%
48%
20%
Arbeidsongeschikt
 Hebt u zich in de afgelopen twee jaar
wel eens de vraag gesteld met
hoeveel geld u het moet doen als u
arbeidsongeschikt bent?




ja
nee
nee, ik ben daarvan al
goed op de hoogte
16%
70%
14%
Wat kost dat?
 Welke percentage van uw huidige bruto
inkomen wordt besteed aan uw pensioen
(pensioen uit uw werkkring en AOW)?
 31% weet niet
 Van de mensen die het denken te weten
geeft 70% aan 10% of minder
Wanneer denkt men na over pensioen
 Op welke momenten is het belangrijk
om naar je pensioensituatie te
kijken?
 Met pensioen gaan
 Bij overlijden
 Veranderen van baan
Wat denkt men zoal over pensioen te weten
 70% weet dat je na uitdiensttreding
recht houdt op je opgebouwde
pensioenaanspraken
 34% weet dat een baanwissel
gevolgen kan hebben voor het
nabestaandenpensioen
 50% van mensen die gescheiden zijn
heeft bij de scheiding naar het
pensioen gekeken
Vleugje optimisme
 Ik maak me niet druk om mijn
pensioenvoorziening, dat zien we dan wel
weer 45.6% / 33.4%
 Ik vind het wel belangrijk om te weten of
mijn pensioenvoorziening goed geregeld is,
zonder de details te kennen 42.9% / 54.5%
 Ik houd mezelf goed op de hoogte van de
ontwikkelingen rond mijn pensioen 11.5% /
12.1%
Vergroten Pensioenbewustzijn
 Informeren is niet hetzelfde als
communiceren
 Aansluiten bij leefmomenten en
kennisniveau
 Overheid en branche samen
Wie is
pensioenbewust in
Nederland?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards