Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit

advertisement
Persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront
21 april 2017
Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit
De vakbonden vernemen dat de regering een beslissing over het voorstel van minister Bacquelaine rond
'eenheid van loopbaan' heeft uitgesteld. De vakbonden zullen druk blijven zetten om van dit uitstel
afstel te maken. Want met een plan dat het pensioen van zeer veel mensen sterk zal verlagen, kunnen
we absoluut niet akkoord gaan.
Wat is het plan van minister Bacquelaine?
•
•
De compensatie voor werknemers die vroeg aan hun loopbaan zijn begonnen tegen een laag loon
en bij wie de 45 beste jaren meetelden voor de berekening van hun pensioen, wordt afgeschaft
voor werknemers die aan het einde van hun loopbaan inactief zijn.
In de pensioenberekening wil minister Bacquelaine dus niet langer de 45 jaren laten meetellen
waarin mensen het meest verdienden en die dus het meest opbrengen voor hun pensioen, maar
de 45 eerste loopbaanjaren.
Een werknemer die zijn job verliest of ziek wordt voor de pensioengerechtigde leeftijd, wordt dus
gesanctioneerd bij de berekening van zijn toekomstig pensioen.
Vrouwen zwaarder getroffen
De maatregel treft weliswaar minder vrouwen, maar ze worden wel zwaarder getroffen. De 2350 vrouwen
die in het eerste jaar worden getroffen verliezen maandelijks gemiddeld € 209 pensioen tegenover € 41
bij de 14.174 mannen.
Meer info:
Gina Heyrman, ABVV, 0470 81 04 93
David Vanbellinghen, ACV, 0477 37 88 17
Dirk Mertens, ACLVB, 0476 22 16 19
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards