Rectumcanule

advertisement
Inbrengen van een rectumcanule bij flatulentie
Flatulentie is een opeenhoping van lucht waardoor de maag en darmen uitzetten.
Een flatus (een wind) is het gevolg van het inslikken van lucht, van het eten van
voedsel dat bij vertering zorgt voor veel vrijkomende gassen of van bacteriewerking
in de dikke darm. De lucht verzamelt zich in de dikke darm en dit kan een
opgeblazen gevoel geven en krampachtige pijnen.
Bijzonderheden
Informatie over de werkwijze en het doel is belangrijk; de gassen kunnen een
onaangename lucht verspreiden waarvoor de zorgvrager zich zou kunnen generen.
Het is dan ook raadzaam te lucht te verfrissen/verversen.
- de canule moet voorzichtig worden ingebracht om beschadiging van de darm te
voorkomen.
- Wanneer de klachten afnemen kan de canule verwijderd worden
- Bescherm het bed met een celstofmatje
Een flatuscanule wordt ook wel een schoorsteentje genoemd.
Doel
Het herstellen van een normale darmwerking
Het voorkomen van een opgezette buik en het laten ontsnappen van overmatige
lucht uit de darmen
Uitvoering
Verpleegkundige
Indicatie
- Zorgvragers die last van obstipatie hebbenen moeite hebben met het kwijtraken
van darmgassen
- Operatievragers en zorgvragers met darmklachten die lust hebben van
overmatige flatulentie
Contra-indicatie
- Zorgvragers met aandoening van het rectum of de endeldarm
Potentiële complicaties
- geen
Benodigd materiaal
- Rectumcanule
- Glijmiddel (bijv. vaseline) en een spatel
- Bekken en celstofmatje
- Handschoenen
- Luchtverfrissers
Werkwijze
Voorbereiding
- Zorg voor privacy
- Informeer de zorgvrager over het doel en de werkwijze
- Leg de materialen klaar
- Leg de zorgvrager als dit mogelijk is op zijn linkerzij
- Was de handen en trek handschoenen aan
Uitvoering
- Leg de celstofonderlegger onder de stuit van de zorgvrager
- Breng met een spatel vaseline op de canule aan, dit vergemakkelijkt het
inbrengen
- Breng de canule voorzichtig 10 cm in het rectum
- Leg het uiteinde van de canule in het bekken, vouw de celstofonderlegger wat
dicht zodat de canule beter beschermt ligt.
- Vraag de zorgvrager zo een tijdje te blijven liggen
Nazorg
- Verwijder de canule als de klachten afnemen
- ruim de gebruikte materialen op
-was de handen zorgvuldig
Verslaglegging
Vermeld de bijzonderheden in het zorgdossier, bijvoorbeeld resultaat, pijnklachten.
Bron: Vaardigheden basisverpleegkunde tweede herziene druk 2004
Download