Complicatie

advertisement
Complicatie
Verschijnselen
Oorzaak
Behandeling
Voorkomen
Een ophoping
van bloed.
Een lekkend
bloedvat, t.g.v.
een mislukte
punctie bij het
inbrengen of bij
het verwijderen
van de canule.
Omhooghouden
van het
lichaamsdeel. Bij
het verwijderen
van de canule,
gedurende 3-4
minuten licht op
de punctieplaats
drukken.
Zwelling na de
punctieplaats.
Temperatuur
verschil.
I.p.v. in het
bloedvat loopt
het infuus
subcutaan (in het
omliggende
weefsel).
Vroegtijdig
ontdekken.
Onmiddellijk
verplaatsen.
Cardiale,
pulmonale en/of
cerebrale
problemen.
Lucht in het
systeem.
Behandelen van
de
verschijnselen.
Cardiale,
pulmonale en/of
cerebrale
problemen.
Een bloedstolsel
aan de katheter
of vaatwand wat
loslaat en door
de veneuze
bloedstroom
naar het hart en
de pulmonale
circulatie wordt
getransporteerd.
Behandelen van
de
verschijnselen.
Zorgen voor
voldoende
veneuze stuwing
en een zorgvuldig
voorbereide
venapunctie.
Probeer nooit een
vat te prikken dat
niet duidelijk
afgetekend is.
Gebruik van
soepele catheters.
Correct fixeren.
Controle
temperatuur van
de huid. Let op
mogelijke
zwelling.
De perifere vene
(met canule) mag
zich niet boven
het infuus
bevinden. Alles
moet goed
ontlucht zijn,
alvorens het wordt
aangesloten. Zorg
dat het infuus
afgesloten wordt
voordat de zak
leeg is.
Gebruik
infusiesets die
lang genoeg zijn
om tot beneden de
insteekplaats te
zakken. Het
systeem dient te
zijn voorzien van
goede luer-lock
aansluitingen.
Gebruik van een
canule met een
kleine diameter.
Zo min mogelijk
gebruik maken
van de benen.
Wanneer het
infuus stopt t.g.v.
stolselvorming,
moet de canule
verplaats worden
(spoel de catheter
niet door!).
Hematoomvorming
Infiltraatvorming
Luchtembolie
Trombo-embolie
1
Complicatie
Flebitis
Sepsis
Verschijnselen
Oorzaak
De eerste
symptomen zijn
roodheid en pijn
op de plaats waar
het infuus is
ingebracht. Later
ontstaan er een
zwelling en een
palpeerbare
veneuze streng
boven het gebied
waar zich de
canule bevindt.
Verhoogde
temperatuur kan
op een
plaatselijke
infectie wijzen.
Hoge koorts.
Koude rillingen.
Sterke moeheid.
Bloedingen.
Shock.
Anorexie.
Degeneratieve
orgaan
verschijnselen.
Chemische of
mechanische
irritatie, of van
een infectie.
Ernstige gevallen
(roodheid tot
meer dan 5 cm en
etter ter plaatse
van de
insteekopening)
kunnen zich
ontwikkelen tot
een sepsis.
Behandeling
Voorkomen
Afname van bloed
voor
bloedkweken en
uitgebreid
overleg.
Aseptisch werken.
Kleinst mogelijk
diameter
gebruiken.
Voorkom
bewegen van de
katheter.
Verdun
irriterende
geneesmiddelen.
Verplaats het
infuus iedere 48
tot 72 uur.
Gebruik een
katheter in
polyurethraan die
in de vene
soepeler wordt.
Afname van bloed Aseptisch werken.
voor
Kleinst mogelijk
bloedkweken en
diameter
uitgebreid
gebruiken.
overleg.
Voorkom
bewegen van de
katheter.
Verdun
irriterende
geneesmiddelen.
Verplaats het
infuus iedere 48
tot 72 uur.
Gebruik een
katheter in
polyurethraan die
in de vene
soepeler wordt.
2
Download