Muziek en pijn

advertisement
1
Muziek en pijn (2013)
Wanneer kinderen naar muziek luisteren tijdens het aanbrengen van een infuus, blijkt dat ze minder
last ondervinden ervan. Angst en pijn gaan vaak gepaard met medische handelingen bij kinderen. Dit
zorgt dan weer voor negatieve gevolgen. De muziek werkt, volgens de onderzoekers van de
universiteit van Alberta, als een vorm van afleiding die een deel van de pijn en angst zou kunnen
wegnemen.
Naast het ervaren van minder pijn bij het aanleggen van een infuus, waren de ouders ook meer
tevreden over de zorg en waren de kinderen minder verdrietig.
Een vervolgonderzoek om na te gaan of muziek ook positieve effecten heeft bij andere (pijnlijke)
medische behandelingen, staat in de plannen van deze onderzoekers.
Download