Kwaliteit van leven en gezondheid | powerpointpresentatie

advertisement
KWALITEIT VAN LEVEN EN GEZONDHEID
Praktische aspecten van samenwerking
Marlies van de Meent, NWO-Geesteswetenschappen
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Kwaliteit van leven en gezondheid
Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend door consortia,
bestaande uit
- één of meer onderzoekers uit de geesteswetenschappen en één of
meer onderzoekers uit de medische wetenschappen
- één of meer externe partijen: maatschappelijke organisaties en/of
bedrijven
Kwaliteit van leven en gezondheid
Samenwerking met één of meer externe partijen, want: aansluiting
op beleid en praktijk is speerpunt
Het gaat om bedrijven en maatschappelijke organisaties:
gebruikers/belanghebbenden bij de uitkomsten van het onderzoek
Samenwerking is inhoudelijk en materieel
- inhoud:
formuleren onderzoeksvraag / casus (binnen de
specifieke groep)
rond communicatie- en implementatieplan
- materieel: ten minste 30% van aangevraagde subsidie
30.000 E bij subsidie van 300.000 E (samen 390.000 E)
cash en/of in kind
Kwaliteit van leven en gezondheid
Samenwerking tussen onderzoekers uit de geesteswetenschappen
en één of meer onderzoekers uit de medische wetenschappen
met een aanstelling bij a) een Nederlandse universiteit/UMC en/of b)
een door NWO erkende onderzoeksinstelling, waaronder de NWO- en
KNAW-instituten en het Nederlands Kanker Instituut.
Het onderzoeksteam kan zo nodig worden aangevuld met
onderzoekers uit andere wetenschappelijke disciplines
Geesteswetenschappen:
Vooral filosofie/ethiek, religiewetenschappen, geschiedenis
Niet: psychologie
Kwaliteit van leven en gezondheid
Onderzoekers en externe partijen krijgen ruim de tijd om verbinding
te leggen: 4 april 2013 deadline indienen vooraanmeldingen
Medio januari is de call for proposals beschikbaar, met gedetailleerde
informatie over het indienen van onderzoeksvoorstellen
Zie de website: www.nwo.nl/kwaliteitvanleven
daar nu al de programmatekst en flyer beschikbaar
LinkedIn groep: ook een instrument om onderzoekers en externe
partijen bijeen te brengen
Voor vragen: Lenny Vos, [email protected]
Kwaliteit van leven en gezondheid
Pitchsessies
1e ronde:
- chronisch zieken / patiënten met multipele aandoeningen - 300
- ouderen - 300
- kinderen - 307
- mensen uit sociaal-economisch lagere klassen - 308
2e ronde:
- chronisch zieken/ patiënten met multipele aandoeningen - 300
- ouderen - 300
- psychiatrische patiënten - 307
- mensen met een verstandelijke beperking - 308
Download