Praktijkscoringslijst Ascitespunctie

advertisement
Praktijkscoringslijst Ascitespunctie
Huisartsopleider:
Aios:
Datum:
Situatie: consult / visite (omcirkelen)
Vakinhoudelijk handelen
Voorbereiding
Legt materialen klaar:

Celstofonderlegger of schone handdoek.

(Steriele) handschoenen.

Gazen.

Desinfectans.

1 injectiespuit 10cc voor opzuigen.

1 opzuignaald bijv. 1,2x38 mm.

1 injectienaald bijv. 0,8x45 mm groen 21G.

1 infuusnaald bijv. Intraflon 2 of Pleuracath.

1 minilancet (bij stugge huid en dikke naald).

1 infusie of transfusiesysteem (bijv. Codan).

10 ml anestheticum (lidocaine of xylocaine).

1 schone opvangemmer.

1 rolletje fixatietape.

1 rolletje verband 4 cm.

Naaldencontainer.

Afvalbakje.
Laat eerst blaas legen, katheteriseert zo nodig bij verdenking
retentieblaas.
Legt patiënt in rugligging met ontblote onderbuik, celstofmatje
half onder de billen aan de zijde van de punctieplaats (links).
Bepaalt de juiste punctieplaats (voorkeur contra-laterale
Mc Burney).
Controleert d.m.v. percussie op demping (aanwezigheid vocht).
Controleert d.m.v. palpatie op afwezigheid lokale tumorgroei.
Uitvoering
Desinfecteert punctieplaats van binnen naar buiten, laat drogen.
Biedt mogelijkheid tot lokale verdoving tijdens proefpunctie.
niet
fout
goed
gedaan
gedaan
gedaan
- Vervolg Vakinhoudelijk handelen -
niet
fout
goed
gedaan
gedaan
gedaan
Voert proefpunctie uit: verdooft in één handeling eerst huid en
subcutis en steekt daarna de naald loodrecht richting buikholte
ondertussen per 2-3 mm infiltrerend tot geen weerstand meer
voelbaar is.
Controleert juiste plaatsing naald d.m.v. aspiratie: lichtgeel tot
bloederig vocht wijst op ascites, lucht wijst op aanprikken darm
(geeft niet). Bij aanprikken darm herhalen procedure met patiënt
iets meer in rechter zijligging.
Punctieplaats wordt na proefpunctie opnieuw gedesinfecteerd.
Maakt infuussysteem klaar: spike en druppelkamer afknippen,
uiteinde in schone emmer onder bed hangen, slang aan rand
van bed fixeren, Luer lock-aansluiting klaarleggen.
Werkt vanaf nu met steriele handschoenen aan.
Houdt ascitespunctienaald vast met duim op witte dopje zodat
de naald niet teruggedrukt wordt in de canule tijdens punctie
door huid.
Brengt canule in parallel aan insteekkanaal van de proefpunctie
en voert deze op totdat ascitesvocht zichtbaar is voor witte
dopje. Voert kunstofcanule over naald op minstens 1 cm dieper
dan bij de proefpunctie.
Verwijdert naald en sluit Luer lock op canule aan.
Fixeert de canule met gazen en een pleister. Bevestigt slang
aan bedrand.
Nazorg
Maakt afspraken over aanwezigheid/bereikbaarheid tijdens
drainage.
Geeft instructies over complicaties: collaps, hypotensie, pijn en
koorts en hoe dan te handelen (drain dichtdraaien).
Verwijdert systeem na maximaal 4 uur.
Verbindt insteekopening en controleert op nalekken.
Score *
1
2
3
4
5
6
* Scoringsinstructie: geef een waarderingscode van 1-7
( 1 = slecht, 2 = zeer zwak, 3 = onvoldoende, 4 = twijfelachtig, 5 = voldoende, 6 = goed, 7 = uitstekend )
7
Arts-patiënt communicatie en professionaliteit
niet
fout
goed
gedaan
gedaan
gedaan
Bejegent respectvol.
Geeft begrijpelijke uitleg over wat er gaat gebeuren.
Let op reacties van patiënt.
Totaalscore *
1
2
3
4
5
6
Algemene indruk
Reflectie aios
Reactie huisartsopleider
Wat ging goed?
Wat ging goed?
Wat kan beter?
Wat kan beter?
Leerplan (specificeer leerpunten, plan van aanpak en wijze van evaluatie)
Literatuur

Goudswaard AN, In ’t Veld CJ, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. 2 e
druk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2009.

Ascites. Landelijke richtlijn. VIKC. www.oncoline.nl

Protocol ascitespunctie thuis. IKO, 2007. www.palliatiefconsult.nl
Publicatiedatum
Juni 2013.
* Scoringsinstructie: geef een waarderingscode van 1-7
( 1 = slecht, 2 = zeer zwak, 3 = onvoldoende, 4 = twijfelachtig, 5 = voldoende, 6 = goed, 7 = uitstekend )
7
Bijlage
Download